CELC toolkit

Celc helps teachers and artists work together to develop pupils’ literacy and numeracy skills through the expressive arts. Whatever your subject specialism or artform, this Toolkit is full of inspiring ideas, useful links and practical guidance to support your class to meet the requirements of the National Literacy and Numeracy Framework (LNF) in new, fun and engaging ways.  For artists and teachers.

For artists and teachers.

celc.arts.wales

Ar gyfer artistiaid ac athrawon.

Mae Celc yn helpu i athrawon ac artistiaid gydweithio i ddatblygu llythrennedd a rhifedd disgyblion drwy’r celfyddydau mynegiadol. Ni waeth beth yw’ch pwnc neu’ch celfyddyd, mae’r Pecyn Gwybodaeth hwn yn cynnwys llu o syniadau ysbrydoledig, cysylltiadau defnyddiol ac arweiniad ymarferol i gefnogi eich dosbarth i ddiwallu gofynion y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd mewn ffyrdd newydd, ymgysylltiol a hwyliog.

Hwb - Creative Learning