Theatr Genedlaethol cymruOrganisation


Details

Email: llinos.jones@theatr.com

Website: http://theatr.cymru/

Telephone: +44 (0)1267 233 882

Address: Y Llwyfan Heol y Coleg, Caerfyrddin. SA313EQ

DBS For Workers:

Can you work off site?:

Can you work from your premises?:

Business Premises: Carmarthenshire, Ceredigion, Neath Port Talbot, Pembrokeshire, Powys, Swansea

Remote/Streaming:

Welsh Language Level: 5. I can take part effortlessly in any conversation or discussion and have a good familiarity with idiomatic expressions and colloquialisms. I can express myself fluently and convey finer shades of meaning precisely.

School Areas Covered: Carmarthenshire , Ceredigion , Neath Port Talbot , Pembrokeshire , Powys , Swansea

Art Form: Creative Writing , Dance , Drama , Music Video , Performance Art , Poetry , Script Writing , Theatre , Video Art

Mission Statement

 

Addysg

 Mae Theatr Genedlaethol Cymru yn creu pecyn i ysgolion i gyd-fynd â chynyrchiadau amrywiol. Rydym gan amlaf yn medru cynnig y canlynol:

 

•Pecyn adnoddau i gyd-fynd â’r cynhyrchiad

 

•Pris arbennig ar docynnau ar gyfer grwpiau ysgol

 

•Gweithdai gydag arbenigwyr yn y diwydiant theatr, i’w cynnal yn eich ysgol neu mewn lleoliad arall

 

•Sgwrs cyn-sioe gyda’r Cyfarwyddwr

 

•Cymorth ar gyfer disgyblion Cymraeg ail-iaith

 Gweithdai

 Drwy gydol y flwyddyn, rydym yn trefnu rhaglen o weithdai gyda grwpiau amrywiol. Gallwn eu teilwra ar gyfer eich anghenion chi, ac mae modd cynnal gweithdai ym meysydd Cyfarwyddo, Actio, Ysgrifennu a Marchnata.  Os oes gennych ddiddordeb mewn trefnu gweithdai gyda ni, cysylltwch a ni.

 Profiad Gwaith

 Rydym yn cynnig rhaglen o brofiad gwaith wedi’i anelu at ddisgyblion blwyddyn 11, chweched dosbarth, myfyrwyr mewn prifysgolion, ac unigolion 16  oed a throsodd.  Gallwn gynnig cyfnod o brofiad gwaith mewn meysydd penodol o fewn y cwmni, yn dibynnu ar eich diddordeb.

 Os oes gennych ddiddordeb ym maes y theatr, yna beth am gysylltu i weld beth allwn ni ei gynnig i chi? Mae’r cyfnodau profiad gwaith fel arfer yn para rhwng 5 a 10 diwrnod, ond sylwer na chynigir unrhyw dâl.

 

Videos

Clwb Drama Menter Gorllewin Sir Gar, a Theatr Genedlaethol Cymru