Into FilmOrganisation


Details

Email: non.stevens@intofilm.org

Website: www.intofilm.org

Address: CF14 5DU

DBS For Workers:

Can you work off site?:

Can you work from your premises?:

Remote/Streaming:

Welsh Language Level: 5. I can take part effortlessly in any conversation or discussion and have a good familiarity with idiomatic expressions and colloquialisms. I can express myself fluently and convey finer shades of meaning precisely.

School Areas Covered: Carmarthenshire , Ceredigion , Neath Port Talbot , Pembrokeshire , Powys , Swansea

Art Form: Digital Animation , Narrative

Mission Statement

Into Film Cymru

Into Film is an education charity that aims to equip teachers with the skills, knowledge and resources to confidently use film to inspire, engage and enthuse their learners. Into Film’s ethos complements Professor Donaldson’s vision of supporting the young people of Wales to become capable, creative and confident students.

Take advantage of Into Film’s free services, tailored to match the educational and cultural needs of schools in Wales, as they evolve and adapt to embrace the new curriculum.

As a school you will be able to:

– take part in a film-based CPD traininghttps://www.intofilm.org/training
– use the educational resources to help teachers use film in the classroom, you can download specific resources developed for Welsh schools : https://www.intofilm.org/resources/all#&fk_product_id[]=1&fk_product_id[]=2&fk_product_id[]=3&sort=recent&tag_cat_101=7&limit=20&start=40
– host inspirational industry-led events to broaden horizons and develop aspirations

– run a regular film club

 

ind out more about Into Film non.stevens@intofilm.org

Elusen Addysg yw Into Film sydd yn anelu at arfogi athrawon a’r sgiliau, adnoddau a’r wybodaeth gywir I ddefnyddio ffilm o fewn y dosbarth. Mae ethos Into Film yn ategu gweledigaeth yr Athro Donaldson o gefnogi pobl ifanc cymru I fod yn bobl ifanc alluog, creadigol a hyderus. Bydd y dinasyddion ifanc gwybodus, uchelgeisiol a chyflawn hyn yn mynd yn eu blaen I gyfrannu at gymdeithas ffyniannus, ddwyieithog, greadigol a digidol.

 Manteisiwch ar wasanaethau am ddim Into Film, sydd wedi’u teilwra  gyd-fynd ag anghenion addysgol a diwylliannol ysgolion Cymru, wrth iddynt ddatblygu ac addasu i gofleidio’r cwricwlwm newydd.

 

Fel ysgol fe allech chi:

 -          gymryd rhan mewn hyfforddiant DPP ffil dysgwch fwy yma ; https://www.intofilm.org/training

-          ddefnyddio ein adnoddau addysgu sydd wedi’u creu I helpu athrawon I ddefnyddio ffilm yn yr ystafell ddosbarth neu mewn clwb ffilm, gellir gweld y rhai sydd wedi’u creu yn benodol I Gymru yma https://www.intofilm.org/resources/all#&fk_product_id[]=1&fk_product_id[]=2&fk_product_id[]=3&sort=recent&tag_cat_101=7&limit=20&start=40

-          gynnal digwyddidau ysbrydoledig dydd wedi’u harwain gan y diwydiant ffilm

-          derbyn cefnogaeth I gynnal eich clwb ffilm eich hun

I wybod mwy am waith Into Film a sut y gall eich hysgol chi ddechrau clwb ffim a chymryd mantais o wasanaethau Into Film, cysylltwch a non.stevens@intofilm.org