The Building Project: Golwg Breifat i Athrawon

Dydd Mercher, 16 Ionawr

4:30pm – 6:30pm

Am ddim

Oriel Myrddin Gallery
Lôn y Lan
Caerfyrddin SA31 1LH
Tel +44 0 1267 222 775

Dewch i archwilio ein harddangosfa newydd, sef ‘Y Prosiect Adeiladu’, a chwrdd â’n Swyddog Addysg ac Ymchwil.

Dyma gyfle i chi ddysgu am y prosiect a sut y gellir ei gynnwys yn eich cwricwlwm gan ddefnyddio ein hadnoddau parod. Pa un a ydych yn arbenigwr celf neu heb ymweld ag Oriel Myrddin o’r blaen, dewch i weld yr hyn y gallwn ei gynnig.

Bydd pob cyfranogwr yn cael:

Copïau o adnoddau taflenni gwaith parod yn ymwneud â syniadau yn Y Prosiect Adeiladu.
Cynllun dan arweiniad PowerPoint i chi ei ddefnyddio yn yr ystafell ddosbarth i helpu i ddarparu prosiect celf sy’n ymwneud â themâu tai a hunaniaeth ac sy’n cynnwys gwaith Hundertwasser.
Darperir te, coffi a bisgedi.

Gofynnir ichi anfon eich enw a’ch ysgol mewn e-bost at EJBaker@sirgar.gov.uk i archebu eich lle.