Taking Flight Youth Theatre

Cyfle newydd i Ddisgyblion B/byddar a Thrwm eu Clyw

Mae hwn yn ddigwyddiad cyntaf cyffrous i Gymru. Mae Taking Flight Theatre Company wedi cyhoeddi y byddant, drwy gymorth Plant mewn Angen y BBC, yr Ashley Family Foundation a Chanolfan Mileniwm Cymru, yn agor y theatr ieuenctid gyntaf yng Nghymru sy’n darparu’n benodol ar gyfer pobl ifanc B/byddar a thrwm eu clyw. 

Caiff sesiynau Taking Flight Youth Theatre eu cynnal ar gyfer pobl ifanc 4-18 mlwydd oed yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ar ddyddiau Sadwrn  yn ystod y tymor gan ddechrau ar Ionawr 11eg.  Caiff y sesiynau eu harwain gan arweinydd grŵp Byddar a chynorthwyydd grŵp sy’n clywed. Bydd y grŵp yn cynnal diwrnod agored ar gyfer pobl ifanc sydd â diddordeb a’u teuluoedd rhwng 2yp-5yp ar Ragfyr 7fed yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. Caiff taith o gwmpas y ganolfan ei chynnal yn y prynhawn gyda chyfle i gwrdd â’r tîm, a bydd yn cynnwys ychydig o gemau er mwyn rhoi blas i bawb o’r hwyl sydd i ddod. I archebu lle gyda Taking Flight Youth Theatre, neu am wybodaeth bellach, e-bostiwch  neges at  beth@takingflighttheatre.co.uk

Trosglwyddwch y wybodaeth hon i unrhyw ddisgyblion a allai, yn eich barn chi, fanteisio oherwydd y theatr ieuenctid.

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth bellach ar Taking Flight yma https://www.takingflighttheatre.org.uk/