tracOrganisation


Manylion

E-bost: trac@trac-cymru.org

Gwefan: trac.wales

Rhif Ffôn: 01446 748 556

Cyfeiriad: PO Box 205 BARRY CF63 9FF

DBS i Weithwyr:

Allwch chi weithio oddi ar y safle?:

Allwch chi weithio o’ch adeilad?:

Lefel Iaith Gymraeg: 5. Gallaf gymryd rhan yn ddiymdrech mewn unrhyw sgwrs neu drafodaeth ac mae idiomau ac ymadroddion llafar yn lled gyfarwydd i mi. Gallaf fynegi fy hun yn rhugl a chyfleu arlliwiau’r ystyr yn gywir iawn.

Yr Ardaloedd Ysgol a wasanaethir: Sir Gaerfyrddin , Ceredigion , Castell-Nedd Port Talbot , Sir Benfro , Powys , Abertawe

Math o Gelf: Dawns , Cerddoriaeth , Fideo Cerddoriaeth , Arall , Song Ysgrifennu

Datganiad o Fwriad

 

 

Asiantaeth cenedlaethol Cymru i  ddatblygu celfyddydau traddodiadol - cân, dawns a cherddoriaeth gwerin.

 

Mae trac yn annog cyfranogi at ein traddodiadau cerddoriaeth, canu a dawns – ledled Cymru, yn y ddwy iaith a gan bobl o bob oedran a gallu.

 

https://trac.cymru/ein-gwaith/cymryd-rhan/

 

National agency for the development of folk and traditional music, song and dance for Wales.

 

trac encourages participation in our music, song and dance traditions – throughout Wales, in both languages and by people of all ages and abilities

 

https://trac.wales/our-work/taking-part/