Theatrau Sir GârOrganisation


Manylion

E-bost: theatres@carmarthenshire.gov.uk

Gwefan: www.theatrausirgar.co.uk

Rhif Ffôn: 01554744406

Cyfeiriad: www.theatrausirgar.co.uk, c/o Ffwrnes Theatre, Park Street

DBS i Weithwyr:

Allwch chi weithio oddi ar y safle?:

Allwch chi weithio o’ch adeilad?:

Ffrydio o bell:

Lefel Iaith Gymraeg: 3. Gallaf ymdopi gyda’r rhan fwyaf o sefyllfaoedd sy’n debygol o godi wrth deithio mewn ardal lle siaredir y Gymraeg. Gallaf gymryd rhan mewn sgyrsiau ar destunau sy’n gyfarwydd neu sy’n berthnasol i fywyd bob dydd (e.e. y teulu, hobïau, gwaith) heb baratoi.

Yr Ardaloedd Ysgol a wasanaethir: Sir Gaerfyrddin , Castell-Nedd Port Talbot , Sir Benfro , Abertawe

Math o Gelf: Dawns , Cerddoriaeth , Celf Perfformio , Perfformio , Theatr Gorfforol , Theatr