Simone somers-yeatesArtist


Manylion

E-bost: simisomers@gmail.com

DBS:

DBS – Dyddiad Dyroddi: september

DBS – Enw’r Cyflogwr: uwtsd

Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus:

Lefel Iaith Gymraeg: 1. Gallaf ynganu enwau personol a lleoedd Cymreig yn gywir yn ogystal ag ymateb i gyfarchion sylfaenol dros y fffôn neu mewn person.

Allwch chi weithio o’ch adeilad?:

Stiwdio:

Ffrydio o bell:

Yr Ardaloedd Ysgol a wasanaethir: Sir Gaerfyrddin , Abertawe

Math o Gelf: Drama , Cerddoriaeth , Perfformio , Song Ysgrifennu , Theatr

Datganiad

Hello!

I'm a trained actress and professional  singer/ songwriter.  I'm currently training to teach in higher education, specialising in voice and acting.