Seren StaceyArtist


Manylion

E-bost: serenstacey@hotmail.co.uk

DBS:

DBS – Dyddiad Dyroddi: 26/06/2016

DBS – Enw’r Cyflogwr: Oriel Myrddin Gallery

Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus:

Lefel Iaith Gymraeg: 5. Gallaf gymryd rhan yn ddiymdrech mewn unrhyw sgwrs neu drafodaeth ac mae idiomau ac ymadroddion llafar yn lled gyfarwydd i mi. Gallaf fynegi fy hun yn rhugl a chyfleu arlliwiau’r ystyr yn gywir iawn.

Allwch chi weithio oddi ar y safle?:

Allwch chi weithio o’ch adeilad?:

Stiwdio:

Ffrydio o bell:

Yr Ardaloedd Ysgol a wasanaethir: Sir Gaerfyrddin , Ceredigion