Ruth RoeArtist


Manylion

E-bost: rdale198@yahoo.co.uk

DBS:

DBS – Dyddiad Dyroddi: 01/09/2016

DBS – Enw’r Cyflogwr: Powys Council

Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus:

Lefel Iaith Gymraeg: 2. Gallaf gyfleu tasgau rheolaidd sydd angen dim ond cyfnewid gwybodaeth syml am destunau a gweithredoedd cyfarwydd. Gallaf ymdopi â chyfnewidiadau cymdeithasol byrion, er nad wyf fel arfer yn gallu deall digon i gadw’r sgwrs fynd yn ei blaen ar fy mhen fy hun.

Allwch chi weithio oddi ar y safle?:

Allwch chi weithio o’ch adeilad?:

Stiwdio:

Lleoliad y Stiwdio: Machynlleth

Ffrydio o bell:

Yr Ardaloedd Ysgol a wasanaethir: Ceredigion , Sir Benfro , Powys

Datganiad

I am a part-time teacher in Llanidloes Primary school. I am also artist in residence at www.bronyraur.com. I make drawings of natural surroundings, and outdoor sculptures and structures with natural materials. I am also a music specialist and enjoy composing songs with pupils, delivering high quality vocal tuition. My work can be seen at Knighton Primary school, and on facebook:tangerine youth choir.. Also youtube: voices of hope symphony hall 2005...thats me conducting! I am a creative thinker and can create cross-subject mind maps bespoke to topics.