RozArtist


Manylion

E-bost: rozmoreton@mac.com

Gwefan: www.rozmoreton@mac.com

DBS:

DBS – Dyddiad Dyroddi: January 2019

DBS – Enw’r Cyflogwr: UWTSD

Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus:

Lefel Iaith Gymraeg: 1. Gallaf ynganu enwau personol a lleoedd Cymreig yn gywir yn ogystal ag ymateb i gyfarchion sylfaenol dros y fffôn neu mewn person.

Allwch chi weithio oddi ar y safle?:

Allwch chi weithio o’ch adeilad?:

Stiwdio:

Ffrydio o bell:

Yr Ardaloedd Ysgol a wasanaethir: Sir Gaerfyrddin , Ceredigion , Castell-Nedd Port Talbot , Sir Benfro , Powys , Abertawe

Math o Gelf: Arlunio , Arlunio , Ffotograffiaeth

Cymwysterau

Pwnc Lefel Ysgol/Coleg/Prifysgol Dyddiad ymadael
MA Design for Interactive Media Masters Middlesex University 1999
BA Hons Fashion & Textile Design Degree UWE University 1986