Rowan O'NeillArtist


Manylion

E-bost: rowan.boats@virgin.net

Gwefan: https://www.peoplescollection.wales/story/820571

DBS:

DBS – Dyddiad Dyroddi: 5/11/2015

DBS – Enw’r Cyflogwr: Small World Theatre

Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus:

Lefel Iaith Gymraeg: 5. Gallaf gymryd rhan yn ddiymdrech mewn unrhyw sgwrs neu drafodaeth ac mae idiomau ac ymadroddion llafar yn lled gyfarwydd i mi. Gallaf fynegi fy hun yn rhugl a chyfleu arlliwiau’r ystyr yn gywir iawn.

Allwch chi weithio oddi ar y safle?:

Allwch chi weithio o’ch adeilad?:

Stiwdio:

Ffrydio o bell:

Yr Ardaloedd Ysgol a wasanaethir: Sir Gaerfyrddin , Ceredigion , Castell-Nedd Port Talbot , Sir Benfro , Powys , Abertawe

Math o Gelf: Celf Cysyniadol , Ysgrifennu Creadigol , Celf Perfformio

Datganiad

Artist ac ysgrifen wraig o Felinwynt, Aberteifi ydy Rowan O'Neill.  Mae ei gwaith hi yn ymateb i'w magwraeth amaethyddol a'i chefndir academaidd mewn diwinyddiaeth ac astudiaethau crefyddol.  Mae gen Rowan ymarfer wedi ei selio ar ddrama ac yn galw ar gelf gysyniadol, ysgrifennu creadigol a chreu delweddau.  Mae hi wedi dylanwadu'n fawr gan y gwaith a ddatblygwyd gan yr artist a chyfarwyddwr theatr Cliff McLucas sy'n ennill y teitl 'mapio dwfn'.  Mae'r ymarfer yma sydd wedi selio ar 'llefydd' yn ceisio creu mapiau fel man cychwyn am ymarfer sy'n ceisio darganfod ffyrdd newydd o gynrychioli llefydd ac sy'n cael ei arwain gan ymchwil.  Gall hwn cynnwys gwyddoniaeth, daearyddiaeth, hanes, iaith, diwylliant ac ymatebion emosiynol i lefydd ac yn y ffordd yma yn fodel gwych i gael mynediad i ddysgu ar draws y cwricwlwm.  Gweithiodd hi yn ddiweddar gydag Ysgol y Model yng Nghaerfyrddin i gynhyrchu prosiect mapio ar sail safle'r Hen Ysgol y Model a'i berthynas gyda'r dref.  Mae'r gwaith a chrëwyd fel rhan o'r prosiect yma yn gallu cael ei weld ar wefan y Werin Bobl.