philArtist


Manylion

E-bost: philokwedy@yahoo.co.uk

Gwefan: www.philokwedystoryteller.co.uk

DBS:

DBS – Dyddiad Dyroddi: 13.05.15

DBS – Enw’r Cyflogwr: Pembrokeshire County Council

Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus:

Lefel Iaith Gymraeg: 2. Gallaf gyfleu tasgau rheolaidd sydd angen dim ond cyfnewid gwybodaeth syml am destunau a gweithredoedd cyfarwydd. Gallaf ymdopi â chyfnewidiadau cymdeithasol byrion, er nad wyf fel arfer yn gallu deall digon i gadw’r sgwrs fynd yn ei blaen ar fy mhen fy hun.

Allwch chi weithio oddi ar y safle?:

Allwch chi weithio o’ch adeilad?:

Stiwdio:

Ffrydio o bell:

Yr Ardaloedd Ysgol a wasanaethir: Sir Gaerfyrddin , Ceredigion , Castell-Nedd Port Talbot , Sir Benfro , Abertawe

Math o Gelf: Arall

Datganiad

Folktales & traditional stories naturally link to learning across the curriculum and can be used to promote not only oracy & written skills but ethical informed citizens as hightlighted in Successful Futures