Pembrokeshire Coast National Park - Education RangerOrganisation


Manylion

E-bost: tomjb@pembrokeshirecoast.org.uk

Gwefan: http://www.pembrokeshirecoast.org.uk/default.asp?PID=8

Rhif Ffôn: 01646644853

DBS i Weithwyr:

Lefel Iaith Gymraeg: 2. Gallaf gyfleu tasgau rheolaidd sydd angen dim ond cyfnewid gwybodaeth syml am destunau a gweithredoedd cyfarwydd. Gallaf ymdopi â chyfnewidiadau cymdeithasol byrion, er nad wyf fel arfer yn gallu deall digon i gadw’r sgwrs fynd yn ei blaen ar fy mhen fy hun.