Pamela Wyn ShannonArtist


Manylion

E-bost: pamelawynshannon@gmail.com

Gwefan: www.girlhenge.net

DBS:

DBS – Dyddiad Dyroddi: Automatic renewal on 28 October 2017

DBS – Enw’r Cyflogwr: NESWEC

Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus:

Lefel Iaith Gymraeg: 2. Gallaf gyfleu tasgau rheolaidd sydd angen dim ond cyfnewid gwybodaeth syml am destunau a gweithredoedd cyfarwydd. Gallaf ymdopi â chyfnewidiadau cymdeithasol byrion, er nad wyf fel arfer yn gallu deall digon i gadw’r sgwrs fynd yn ei blaen ar fy mhen fy hun.

Allwch chi weithio oddi ar y safle?:

Allwch chi weithio o’ch adeilad?:

Stiwdio:

Ffrydio o bell:

Yr Ardaloedd Ysgol a wasanaethir: Powys

Math o Gelf: Arall

Datganiad

I have finished my second year of training to be a Steiner kindergarten teacher which is dedicated to play-based learning. Informal but deep learning of Literacy and numeracy through oral tradition of storytelling, puppetry, rhymes and physical movement.  I make puppets with natural materials. A silk becomes a landscape over the lap. The lap becomes the puppet stage.  I have done public outreach bringing interactive puppetshows to special needs children and in deprived areas in the U.S.A.  I am also a musician, singer-songwriter and have created a stop-motion, PIPKIN (also in Welsh, HADCYN) animation, music composed and perform by myself as well.  ENGLISH:  https://www.youtube.com/watch?v=cPLGQOePEhU  WELSH:  https://www.youtube.com/watch?v=q9S97MhyyfA

Cymwysterau

Pwnc Lefel Ysgol/Coleg/Prifysgol Dyddiad ymadael
Visual Arts BFA Rutgers University: Mason Gross School of the Arts 1995

Hyfforddiant Proffesiynol

Teitl Gwybodaeth ychwanegol Dyddiad
Steiner-Waldorf Early Childhood Teacher training Level 4 Oct. 2017

Fideos