Pam KerrArtist


Manylion

E-bost: pammk@hotmail.co.uk

DBS:

Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus:

Lefel Iaith Gymraeg: 1. Gallaf ynganu enwau personol a lleoedd Cymreig yn gywir yn ogystal ag ymateb i gyfarchion sylfaenol dros y fffôn neu mewn person.

Allwch chi weithio oddi ar y safle?:

Allwch chi weithio o’ch adeilad?:

Stiwdio:

Ffrydio o bell:

Yr Ardaloedd Ysgol a wasanaethir: Sir Gaerfyrddin , Ceredigion , Sir Benfro

Math o Gelf: Dylunio 3D , Arall , Gwneud Printiau , Tecstilau

Datganiad

At present I am very involved with ceramics. The changing nature of clay through its different forms, from digging it out of the earth, processing it, shaping it, firing it, to the possibility of drinking out of a beautiful cup. 

The involvment in this process of transformation has many opportunities and possibilities for relating to changes we encounter in life. It can tell stories. We can tell stories with it.

Handling clay can be very therapeutic. It can also be used as an educational tool for exploring so many subjects. 

Cymwysterau

Pwnc Lefel Ysgol/Coleg/Prifysgol Dyddiad ymadael
Ceramics, Jewellery, 3D designer Maker BA Carmarthen School of Art 2018