Oriel Myrddin GalleryOrganisation


Manylion

E-bost: LEDonald@carmarthenshire.gov.uk

Gwefan: Www.orielmyrddingallery.co.uk

DBS i Weithwyr:

Lefel Iaith Gymraeg: 3. Gallaf ymdopi gyda’r rhan fwyaf o sefyllfaoedd sy’n debygol o godi wrth deithio mewn ardal lle siaredir y Gymraeg. Gallaf gymryd rhan mewn sgyrsiau ar destunau sy’n gyfarwydd neu sy’n berthnasol i fywyd bob dydd (e.e. y teulu, hobïau, gwaith) heb baratoi.