Oriel DaviesOrganisation


Manylion

E-bost: desk@orieldavies.org

Gwefan: www.orieldavies.org

Rhif Ffôn: 01686625041

Cyfeiriad: The Park/ Y parc, Newtown/ Y Drenewedd, Powys SY16 2NZ

DBS i Weithwyr:

Allwch chi weithio oddi ar y safle?:

Allwch chi weithio o’ch adeilad?:

Lefel Iaith Gymraeg: 5. Gallaf gymryd rhan yn ddiymdrech mewn unrhyw sgwrs neu drafodaeth ac mae idiomau ac ymadroddion llafar yn lled gyfarwydd i mi. Gallaf fynegi fy hun yn rhugl a chyfleu arlliwiau’r ystyr yn gywir iawn.

Yr Ardaloedd Ysgol a wasanaethir: Powys

Math o Gelf: Celf Cysyniadol , Ysgrifennu Creadigol , Arlunio , Llenyddol , Arall , Paentio , Ffotograffiaeth , Barddoniaeth , Gwneud Printiau , Rhyddiaith , Cerflun , Cymdeithasol ac Amgylcheddol , Tecstilau , Celf Fideo , Gweledol

Datganiad o Fwriad

A contemporary art gallery in the heart of Wales, Oriel Davies is the largest and most significant visual arts venue in the region and a key gallery of Wales, showing groundbreaking national and international art and craft. 

Vision

To inspire, excite, engage, challenge and educate through innovative contemporary visual art

Mission 

Oriel Davies Gallery connects people with art in a unique rural setting, providing opportunities for artists from Wales and internationally to create and show art of excellence, and to provide stimulating, welcoming environments where artists and audiences engage with and participate in contemporary art and culture.