Llinos MairArtist


Manylion

E-bost: wenfro.cymru@gmail.com

Gwefan: www.wenfro.cymru

DBS:

DBS – Dyddiad Dyroddi: 23/11/2018

DBS – Enw’r Cyflogwr: Llinos Mair

Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus:

Lefel Iaith Gymraeg: 5. Gallaf gymryd rhan yn ddiymdrech mewn unrhyw sgwrs neu drafodaeth ac mae idiomau ac ymadroddion llafar yn lled gyfarwydd i mi. Gallaf fynegi fy hun yn rhugl a chyfleu arlliwiau’r ystyr yn gywir iawn.

Allwch chi weithio oddi ar y safle?:

Allwch chi weithio o’ch adeilad?:

Stiwdio:

Ffrydio o bell:

Yr Ardaloedd Ysgol a wasanaethir: Sir Gaerfyrddin , Ceredigion , Sir Benfro

Math o Gelf: Celf Cysyniadol , Dawns , Arlunio , Arlunio , Dylunio Graffig , Image Golygu , Cerddoriaeth , Arall , Paentio , Cymdeithasol ac Amgylcheddol , Tecstilau

Datganiad

 

Rwy'n cynnig gweithdai creadigol (Tipyn o Gês) yn seiliedig ar gyfres Wenfro. Mae’r plant wrth eu bodd yn gwylio ac yn chwarae rhan flaenllaw wrth i mi gyflwyno y gweithdy hwyliog a chreadigol. Mae’r pwyslais ar ddysgu am y byd gwyrdd ac ailgylchu yn greadigol – a hynny trwy gyfrwng llyfrau wedi eu dylunio’n fywiog gennyf. Diwallir sgiliau llythrennedd gan iaith gyfoethog y llyfrau – mae tafodiaith, dywediadau ac idiomau yn llifo fel afon drwyddynt. 

Mae’r plant yn ysu i ddarganfod cynnwys y cês creadigol ac wrth eu bodd yn darganfod cymeriadau annisgwyl ar ffurf pypedau lliwgar yng nghrombil y cês. Ceir cyfleoedd diri i ddysgu a datblygu chwilfrydedd trwy gydol y gweithdy.

Sbardunir creadigedd y plant trwy gyfrwng celf a chrefft, cerddoriaeth a dawns. Ceir cyfle i chwarae’n greadigol cyn creu campwaith cain ar y llawr neu ymuno â Barti Gwyrdd a’i ffrindiau ar antur werdd i achub y traeth.

”Mae syniadau’r awdur am bethau i’w gwneud i gadw’r byd yn wyrdd yn pefrio gyda gwreiddioldeb.” – Sioned Lleinau (Gomer, 2015)

Cymwysterau

Pwnc Lefel Ysgol/Coleg/Prifysgol Dyddiad ymadael
Celf a Dylunio / Art & Design Gradd/Degree (1:1) Coleg Sir Gâr 2000

Fideos

Clipiau Ffilm Cyfres Wenfro (Cyfnod Sylfaen)