Lisa EvansArtist


Manylion

E-bost: lisa_evans-fineart@hotmail.co.uk

Gwefan: www.lisaevansartist.com

DBS:

DBS – Dyddiad Dyroddi: 2017

DBS – Enw’r Cyflogwr: Coleg Sir Gar

Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus:

Lefel Iaith Gymraeg: 5. Gallaf gymryd rhan yn ddiymdrech mewn unrhyw sgwrs neu drafodaeth ac mae idiomau ac ymadroddion llafar yn lled gyfarwydd i mi. Gallaf fynegi fy hun yn rhugl a chyfleu arlliwiau’r ystyr yn gywir iawn.

Allwch chi weithio oddi ar y safle?:

Allwch chi weithio o’ch adeilad?:

Stiwdio:

Ffrydio o bell:

Yr Ardaloedd Ysgol a wasanaethir: Sir Gaerfyrddin , Ceredigion , Castell-Nedd Port Talbot , Sir Benfro , Powys , Abertawe

Math o Gelf: Celf Cysyniadol , Arlunio , Arall , Cerflun , Tecstilau