Huw WilliamsArtist


Manylion

E-bost: huwclogs@aol.com

Gwefan: @huwclogs

DBS:

DBS – Dyddiad Dyroddi: 2017

DBS – Enw’r Cyflogwr: Self

Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus:

Lefel Iaith Gymraeg: 6. Cysylltwch â ni

Allwch chi weithio oddi ar y safle?:

Allwch chi weithio o’ch adeilad?:

Stiwdio:

Ffrydio o bell:

Yr Ardaloedd Ysgol a wasanaethir: Sir Gaerfyrddin , Ceredigion , Castell-Nedd Port Talbot , Sir Benfro , Powys , Abertawe

Math o Gelf: Cerddoriaeth

Datganiad

Rydym ni’n rhannu’r diwylliant Cymreig trwy dawns a cherddoriaeth. Dewiswch o nifer o weithdai sy’n rhoi’r cyfle i ddisgyblion dysgu am gerddoriaeth a dawns trwy’r oesoedd. Dewiswch thema fel yr Ail Rhyfel Byd, Tuduriaid & Stiwardiaid, Y Fictoriaid, Celtiaid & Rhufeiniaid, Cwricwlwm Cymreig neu’r 1960au. Mae ein gweithdai ni hefyd yn addas i ysgolion sy’n dilyn Cornerstones. Cysylltwch i drafod beth fydd yn addas i’ch ysgol chi!

Mae hefyd opsiwn i ddewis gweithdy sy’n hybu llythrennedd trwy ysgrifennu caneuon. Mae’r gweithdŷ hwn wedi cael ei addasu yn unol a’r Donaldson Report.

 

Pob gweithdŷ yn addas i’r ysgol cyfan gyda phob sesiwn yn para rhwng 30-45 munud.