Helen KozichArtist


Manylion

E-bost: helenkozich@btinternet.com

DBS:

DBS – Dyddiad Dyroddi: 2015

DBS – Enw’r Cyflogwr: The Arts Council of Wales

Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus:

Lefel Iaith Gymraeg: 3. Gallaf ymdopi gyda’r rhan fwyaf o sefyllfaoedd sy’n debygol o godi wrth deithio mewn ardal lle siaredir y Gymraeg. Gallaf gymryd rhan mewn sgyrsiau ar destunau sy’n gyfarwydd neu sy’n berthnasol i fywyd bob dydd (e.e. y teulu, hobïau, gwaith) heb baratoi.

Allwch chi weithio oddi ar y safle?:

Allwch chi weithio o’ch adeilad?:

Stiwdio:

Ffrydio o bell:

Yr Ardaloedd Ysgol a wasanaethir: Ceredigion , Powys

Math o Gelf: Arlunio , Paentio , Gwneud Printiau , Cerflun , Gweledol

Datganiad

A visual artist and arts educator, I am enthusiastic and passionate about enabling people of all ages to explore and develop their creativity. As Learning Officer at Oriel Davies since 2003 and in my freelance role as Creative Agent since 2015 within ACW's Lead Creative Schools scheme, I have extensive experience in collaborating with teachers, pupils and artists to develop and manage creative learning projects in primary & secondary schools and gallery settings. As a practitioner, I really enjoy sharing my visual arts skills with others to support their own creative journeys - whether it be through drawing and painting, making linocut and woodcut prints, creating kinetic mobiles, or constructing large scale processional lantern sculptures.    

Cymwysterau

Pwnc Lefel Ysgol/Coleg/Prifysgol Dyddiad ymadael
Fine Art BA Hons Leeds University 1980
European Fine Art MA Winchester School of Art 1993

Hyfforddiant Proffesiynol

Teitl Gwybodaeth ychwanegol Dyddiad
Learning in Galleries Institute of Education, University of London 2006
Lead Creative Schools, Creative Agent training Arts Council of Wales 2015