Dewi Gwyn MorrisArtist


Manylion

E-bost: dewi@closeencounterswithnature.org.uk

Gwefan: http://www.closeencounterswithnature.org.uk/

DBS:

DBS – Dyddiad Dyroddi: Oct 2017

DBS – Enw’r Cyflogwr: Powys County Council

Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus:

Lefel Iaith Gymraeg: 1. Gallaf ynganu enwau personol a lleoedd Cymreig yn gywir yn ogystal ag ymateb i gyfarchion sylfaenol dros y fffôn neu mewn person.

Allwch chi weithio oddi ar y safle?:

Allwch chi weithio o’ch adeilad?:

Stiwdio:

Lleoliad y Stiwdio: Sy226ay

Ffrydio o bell:

Yr Ardaloedd Ysgol a wasanaethir: Ceredigion , Powys

Math o Gelf: Ysgrifennu Creadigol , Arlunio , Arall , Paentio , Barddoniaeth , Gwneud Printiau , Cerflun , Cymdeithasol ac Amgylcheddol , Tecstilau

Datganiad

Environment for all

I am a people focussed countryside engagement manager. My background is in professional open spaces and country parks management for local government in an urban setting for Essex, Manchester and Northamptonshire. I now provide advice, organise and lead practical environmental experiences for people of all ages and abilities in and around Shropshire and Powys and their Borders. 

Cymwysterau

Pwnc Lefel Ysgol/Coleg/Prifysgol Dyddiad ymadael
7 gcse o levels maths eng French art eng lit eng Lang history gen studies 3 a levels Geography history English O level a level Geography combined studies with honours : pg dip countryside management pg dip business studies 2013

Hyfforddiant Proffesiynol

Teitl Gwybodaeth ychwanegol Dyddiad
Safequarding outdoor risk assessment health and safety UNISON rep outdoor first aid water safety BCU TRAINED LEADER KAYAK CANOE Acw Creative Artist Countryside practical activities To date