Cassandra LishmanArtist


Manylion

E-bost: cassandra@cassandralishman.net

Gwefan: www.cassandralishman.net

DBS:

DBS – Dyddiad Dyroddi: February 2017

DBS – Enw’r Cyflogwr: Pembrokeshire County Council

Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus:

Lefel Iaith Gymraeg: 2. Gallaf gyfleu tasgau rheolaidd sydd angen dim ond cyfnewid gwybodaeth syml am destunau a gweithredoedd cyfarwydd. Gallaf ymdopi â chyfnewidiadau cymdeithasol byrion, er nad wyf fel arfer yn gallu deall digon i gadw’r sgwrs fynd yn ei blaen ar fy mhen fy hun.

Allwch chi weithio oddi ar y safle?:

Allwch chi weithio o’ch adeilad?:

Stiwdio:

Lleoliad y Stiwdio: Glandwr, Pembrokeshire

Ffrydio o bell:

Yr Ardaloedd Ysgol a wasanaethir: Sir Gaerfyrddin , Ceredigion , Castell-Nedd Port Talbot , Sir Benfro , Abertawe

Math o Gelf: Dylunio 3D , Arall , Cerflun , Cymdeithasol ac Amgylcheddol

Datganiad

Using nature as my focus and inspiration, I address core curriculum subjects in a creative and person centred way. Alongside my students, I design and create subject specific woven and living sculptures from willow, felted sculptures and pictures, and landscapes and even buildings. Using my background as an environmental scientist, and my experience of living in an eco-village, I bring an holistic approach to any learning topic. Experience of working with autistic and learning disabled children, and those from deprived backgrounds, has given me an empathy and understanding of human nature, and my early years training ensures I can communicate simply and clearly as needed. Without explanation any person can learn that they are effortlessly creative simply by engaging them in a creative activity. I use concurrent levels of activity to ensure noone feels pressure or is left out. 

Cymwysterau

Pwnc Lefel Ysgol/Coleg/Prifysgol Dyddiad ymadael
Environmental Science BSc University of Greenwich 1998