Bethan PageArts Champion


Manylion

Sgiliau Arbenigol: Project Management / Sgiliau Rheoli Prosiectau

Lefel Iaith Gymraeg: 5. Gallaf gymryd rhan yn ddiymdrech mewn unrhyw sgwrs neu drafodaeth ac mae idiomau ac ymadroddion llafar yn lled gyfarwydd i mi. Gallaf fynegi fy hun yn rhugl a chyfleu arlliwiau’r ystyr yn gywir iawn.

Ardaloedd: Ceredigion , Powys

Datganiad gan yr Hyrwyddwr Celfyddydau

Dwi'n Reolydd Prosiectau Llawrydd sy'n arbenigo mewn Celf ac Addysg. Dwi'n gweithio hefo plant a phobl ifanc, ac yn dyfeisio a darparu hyfforddiant i'r bobl sy'n gweithio hefo nhw.  Dwi'n gredwr cryf ym muddion dysgu'n greadigol, yn Asiant Creadigol ar Gynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol Cyngor Celfyddydau Cymru, ac yn Hyrwyddwr Celfyddydau i NAWR ym Mhowys a Cheredigion.  Dwi hefyd yn rheoli Criw Celf Oriel Davies i feithrin talent ifanc yn y celfyddydau gweledol, ac yn cydweithio hefo staff Canolfan Gelfyddydau Aberystwyth i sefydlu Criw Celf yng Ngheredigion.

Yn 2018-19 dwi'n cymryd rhan yn rhaglen 'Extend' Engage - ei bwrpas yw i ddatblygu sgiliau arweinyddiaeth mewn pobl sy'n gweithio yn y sector creadigol a diwylliannol.  Mae hwn yn gynllun cyffrous a heriol a dwi'n edrych ymlaen yn fawr at ymarfer a rhannu'r hyn y byddaf yn ei ddysgu.

Dwi'n rhugl yn y Gymraeg, wedi fy lleoli yng Ngogledd Powys, ac yn hapus i deithio i bob rhan o Bowys a Cheredigion.

Fideos

The Criw Celf Oriel Davies 'Making our Mark' project. Play with sound up!