Plwg

Cyhoeddi Plwg: yn cysylltu athrawon, creadigolion a chyrff celfyddydau/diwylliant i danio creadigedd disgyblion     

Ydych chi â’ch canolfan yng Nghymru ac yn athro, neu’n greadigolyn neu’n gorff diwylliannol neu yn y celfyddydau, yn gweithio mewn ysgolion?

Fyddai’n dda gennych chi:

  • wella eich sgiliau a’ch hyder yn y Celfyddydau Mynegiannol a dysgu creadigol?
  • dod o hyd i’r artist, y creadigolyn, neu’r corff diwylliannol neu yn y celfyddydau sydd i’r dim i weithio gyda chi a’ch disgyblion?
  • dod o hyd i athrawon/ysgolion ac arnynt eisiau beth rydych chi’n ei gynnig?
  • plannu’r celfyddydau mynegiannol a dysgu creadigol yn eich ysgol, neu ysgolion y gallech gydweithio â nhw?

Ar Plwg – gwefan newydd Cymru gyfan paru addysg, y celfyddydau a diwylliant – gallwch: 

  • chwilio am gyfle i gael eich cymar perffaith
  • creu cyfle, i ddangos i bobl yn union beth rydych yn chwilio amdano neu beth allwch ei gynnig

Ymgofrestru yn Plwg.cymru – mae’n hawdd!

Pwy sydd y tu ôl i Plwg.cymru?

Mae Plwg yn ffrwyth rhai blynyddoedd o ymchwil a datblygu gydag athrawon a chreadigolion i gael hyd i ffordd gydnaws i’r sectorau addysg a chelfyddydau a diwylliannol gydweithredu. Fe’i datblygwyd gan Ymddiredolaeth Actifyddion Artistig, ac yn wreiddiol roedd yn rhan o Rwydwaith Celfyddydau ac Addysg A2:Clymu.

Bellach mae’n cael ei gefnogi a’i ddatblygu gan y Rhwydweithiau Celfyddydau ac Addysg ill pedwar – A2:Clymu, Edau, Nawr, a Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg De-ddwyrain Cymru, yn rhan o gynllun Cyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru Dysgu Creadigol i’r Celfyddydau – rhaglen cynllun gweithredu i Gymru.