Partneriaid

ERW

Cynghrair o 6 awdurdod lleol yw ERW a reolir gan gyd-bwyllgor cyfansoddiadol cyfreithiol.

Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell Nedd Port-Talbot, Sir Benfro, Powys, Abertawe

Mae’r chwech awdurdod lleol yn gweithio gyda’u gilydd i gytuno gweithredu strategaeth a chynllun busines rhanbarthol cytunedig a chefnogi gwelliant ysgolion.

Cysylltu 

Ffôn: 01267 – 676840
Post: ERW
Y Llwyfan
Heol y Coleg
Caerfyrddin
SA31 3EQ
Ar lein: www.erw.cymru