Newyddion

Sgrin-brintio i Athrawon

Gorffennaf 18fed Yn dechrau am 10:00am a gorffen am 4:00pm UWTSD-Swansea College Of Art De-La Beche Street Swansea SA1 3EU Dysgwch am ystod o dechnegau a phrosesau addurnol a ddefnyddir ym maes sgrin-brintio. Prosesau technoleg-isel, uniongyrchol a gweithgareddau sgrin-brintio adnodd-gyfeillgar y gellir eu trosglwyddo’n hawdd i’r ystafell ddosbarth. Gwnawn ddefnyddio stensilau, teclynnau codi papur ac […]

Heliwr Pili Pala

Gan Geinor StylesMewn partneriaeth ag Amgueddfa Abertawe, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau a Technocamps Crynodeb. Pam mae yna gymaint o wahanol rywogaethau? Mae Theatr na nÓg, sydd wedi ennill llu o wahanol wobrau yn eich gwahodd i ddod ar antur ag un o’r gwyddonwyr gorau a fu erioed wrth iddo geisio ateb y cwestiwn mawr pwysig […]

Hwyliau’r Llong Storia…. yn hedfan eto!

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau Ar ddydd Mawrth 18 a Mercher 19 o Fehefin fe fydd llond criw o hwylwyr yn dod i Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn cynnig sesiynau storia a cherddoriaeth am ddim i ysgolion cynradd ac uwchradd Abertawe. Mae’r criw o storïwr yn cynnwys: PAOLA BALBI & DAVIDE BARDI (EIDAL); JOHAN THEORDORSSON (SWEDEN); […]

Bywyd Dirgel Pethau

Amcan y cwrs yma yw dangos i athrawon sut i ddefnyddio pethau mewn casgliadau amgueddfeydd i ddatblygu cyfleoedd dysgu creadigol ac ar draws y cwricwlwm, yn ystod ymweliadau disgyblion ac yn yr ystafell ddosbarth fel ei gilydd. Mae llefydd ar y cwrs am ddim i’w cadw a bydd y rhwydwaith yn eich noddi i ddod, […]

Cofiwch ddweud eich dweud

Os yw’r gefnogaeth a’r gwasanaethau a gynigir gan NAWR neu unrhyw un o’r Rhwydweithiau Celfyddydau ac Addysg Rhanbarthol wedi bod o fudd i chi, a wnewch chi ddarparu ychydig o adborth ar y profiad hwnnw os gwelwch yn dda, a’i effaith ar eich addysgu.  Mae’r manylion i gyd isod. Ysgrifennwn atoch ynglŷn â’ch gweithgaredd neu’r […]

Criw Celf pum dydd i Athrawon

Waw! Dyma gyfle gwych ichi! Roedd cynifer ohonoch wedi gofyn, ‘pam nad oes Criw Celf i athrawon?’ Felly, gyda Oriel Myrddin, penderfynom wneud i hynny ddigwydd! 29.07.2019 – 02.08.2019 10:00 – 16:00 BST Oriel Myrddin Gallery Church Street Carmarthen SA31 1LH Bydd y cwrs 5 DIWRNOD hwn sydd AM DDIM, yn rhoi digon o syniadau […]

200 Grant Ewch i Weld!

Oeddech chi’n gwybod bod blodyn Dant y Llew yn cynhyrchu 200 o hadau? Ni wyddwn ninnau nes i google ein hysbysu. Ac nid yw hynny yn gyswllt tenau i gyhoeddi ein bod ddoe wedi cymeradwyo ein 200fed grant Ewch i Weld! Mae’n wych gweld cymaint o ysgolion yn gwneud defnydd llawn o’r gronfa hon i […]

NAWR blog gan Leanne Rees

‘EPIC’– ein disgyblion yw’n hadnodd gorau! Rwy’n athrawes. Rwy’n artist. Rwy’n ddawnsiwr. Rwy’n deithiwr. Dyma fi, ac rwy’n defnyddio pob agwedd o’r hyn yr ydwyf i gyflwyno profiadau dysgu i’m plant. Nid wyf yn newid yr hyn yr ydwyf wrth gerdded drwy ddrws yr ystafell ddosbarth. Rwy’n ei gofleidio a’i ddefnyddio i gyfoethogi fy ngwersi […]

Glad y Chwedlau

I’r rheini sy’n chwilio am ysbrydoliaeth i ymweld â llefydd llenyddol a diwylliannol yng Nghymru, bydd y map stori newydd hwn yn fodd o ddod o hyd i ambell lecyn cudd yn ogystal â mannau mwy cyfarwydd. Maent i gyd yn llefydd sydd wedi’u hysbrydoli gan ein hanesion, a’r rheini’n amrywio o straeon arswyd mewn […]

NAWR blog gan Rachel George

S’mai bawb? Fy enw i yw Rachel ac rwy’n addysgu yn ysgol arbennig Maes y Coed, Bryn Coch, Castell-nedd. Mae gen i ddosbarth sy’n llawn o blant hyfryd yn eu harddegau ac sy’n caru’r celfyddydau bron â bod cymaint ag wyf innau. Myfi yw Hyrwyddwr Celfyddydau NAWR, ac rwy’n edrych ymlaen, gan obeithio, at weithio […]

Hwb - Dysgu Creadigol