Newyddion

The Building Project: Golwg Breifat i Athrawon

Dydd Mercher, 16 Ionawr 4:30pm – 6:30pm Am ddim Oriel Myrddin Gallery Lôn y Lan Caerfyrddin SA31 1LH Tel +44 0 1267 222 775 Dewch i archwilio ein harddangosfa newydd, sef ‘Y Prosiect Adeiladu’, a chwrdd â’n Swyddog Addysg ac Ymchwil. Dyma gyfle i chi ddysgu am y prosiect a sut y gellir ei gynnwys […]

Bywyd Dirgel Pethau

Mae llefydd ar y cwrs am ddim i’w cadw a bydd y rhwydwaith yn eich noddi i ddod, drwy gefnogi cost staff cyflenwi hyd at £100 y diwrnod. 12/2/2019 10:00 – 15:00 GMT Narberth Museum Church Street Narberth SA67 7BH Archebwch eich lle nawr ar: Eventbrite Amcan y cwrs yma yw dangos i athrawon sut […]

Cerddoriaeth Draddodiadol o Gymru i Cerdd TGAU

Cwrs am ddim a £100 at gostau cyflenwi ynghyd â chinio a chostau teithio. Cyfle Dysgu Proffesiynol, Dydd Gwener Chwefror 1af, 10yb-3.30yp Canolfan Halliwell, PCDDS, Caerfyrddin Archebwch eich lle nawr ar: Eventbrite Mae Cerddoriaeth Draddodiadol o Gymru yn cael ei gynnwys fel rhan o faes llafur Cerddoriaeth TGAU CBAC. Rydym wedi addasu’n adnodd hyfforddiant llwyddiannus […]

THE LAST FIVE YEARS 

Leeway Productions a chefnogaeth gan Ganolfan Mileniwm Cymru, ac mewn partneriaeth â Sefydliad y Glowyr Coed Duon Ysgrifennwyd a chyfansoddwyd gan JASON ROBERT BROWN  Ar ôl llwyddiant eithriadol oddi ar Broadway ac yn rhyngwladol, daw The Last Five Years i Gymru am y tro cyntaf erioed. Cyfuna’r cynhyrchiad arloesol yma sgôr ddirdynnol gydag iaith arwyddion […]

Frankenstein

Theatr Dawns Cascade mewn cyd-gynhyrchiad â Chanolfan y Celfyddydau Taliesin yn cyflwyno Frankenstein “It was on a dreary night of November that I beheld the accomplishment of my toils…” I ddathlu dauganmlwyddiant cyhoeddi campwaith Mary Shelley, mae Cascade yn cyfleu agweddau newydd ar hanes sy’n golygu mwy o lawer inni heddiw na chwedl wreiddiol y […]

Nyrsys

A ydych wedi clywed am Nyrsys, sioe nesaf Theatr Genedlaethol Cymru?  Mae’r ddrama yn wych a’r gerddoriaeth yn fendigedig. Bydd y disgyblion yn mwynhau hon o ran safon, cynnwys a cherddoriaeth. Dilynwch y linc isod er mwyn gweld clip o ddarlleniad a gynhaliwyd yn ddiweddar sy’n rhoi blas o’r sioe: Maent hefyd wedi paratoi pecyn […]

PECYN ADDYSG NYRSYS

Datblygwyd y pecyn hwn gan ymarferwr profiadol ym maes addysg, sydd hefyd yn arholwr i CBAC. Mae’r pecyn wedi ei deilwra ar gyfer y cwrs Drama TGAU / Lefel A ac yn addas hefyd ar gyfer adolygu drama cwrs Cymraeg TGAU. Fe ellid ei ddefnyddio fel un enghraifft o Theatr Fyw ar gyfer y cwestiwn […]

200 Grant Ewch i Weld!

Oeddech chi’n gwybod bod blodyn Dant y Llew yn cynhyrchu 200 o hadau? Ni wyddwn ninnau nes i google ein hysbysu. Ac nid yw hynny yn gyswllt tenau i gyhoeddi ein bod ddoe wedi cymeradwyo ein 200fed grant Ewch i Weld! Mae’n wych gweld cymaint o ysgolion yn gwneud defnydd llawn o’r gronfa hon i […]

Hwb - Dysgu Creadigol