Newyddion

Taking Flight Youth Theatre

Cyfle newydd i Ddisgyblion B/byddar a Thrwm eu Clyw Mae hwn yn ddigwyddiad cyntaf cyffrous i Gymru. Mae Taking Flight Theatre Company wedi cyhoeddi y byddant, drwy gymorth Plant mewn Angen y BBC, yr Ashley Family Foundation a Chanolfan Mileniwm Cymru, yn agor y theatr ieuenctid gyntaf yng Nghymru sy’n darparu’n benodol ar gyfer pobl […]

Cell

Cyfle digwyddiad pontio i ysgolion Powys Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae Impelo wedi bod yn datblygu CELL, darn byr o ddawnsio ar gyfer dysgwyr CA2 a CA3, ochr yn ochr â phartneriaid maes gwyddoniaeth ym Mhrifysgol Rhydychen ac Imperial College Llundain. Wedi’i ysbrydoli gan fywyd yn y labordy, sut mae celloedd yn symud ac […]

Ewch i Weld

Cyllid ar gyfer ymweld â digwyddiadau o safon mewn orielau, theatrau, canolfannau celfyddydol a lleoliadau eraill. Gall ysgolion ymgeisio am grantiau bychain, untro hyd at £1,000 i ariannu ymweliadau a digwyddiadau celfyddydol o safon mewn canolfannau ledled Cymru. Gallent gynnwys ymweliadau a pherfformiadau ac arddangosfeydd neu ymweliadau er mwyn gweld proffesiynolion celfyddydol wrthi’n datblygu a […]

Cer i Greu 2020 – Cyfarfod Cynllunio, Caerdydd

Cyfarfod yng Nghaerdydd i drafod cynlluniau ar gyfer gwneud Gŵyl Cer i Greu 2020 y fwyaf a’r gorau erioed! Dyddiad: Dydd Iau 12 Rhagfyr 2019Amserau: 14:00-16:00Lleoliad: Canolfan Diwylliant a’r Cyfryngau, Sgwâr Loudoun, Butetown, Caerdydd, CF10 5HWArchebu: I fynychu’r digwyddiad di-dâl yma, e-bostiwch info@vaw.org.uk Bydd lluniaeth ar gael Mae Gŵyl Cer i Greu yn adlewyrchu’r holl weithgarwch diwylliannol gwych sy’n digwydd ledled […]

Galwad Agored am Gynigion – Unus Multorum

Yn dilyn arddangosfa 66-person eleni ‘Sui Generis’, mae Plas Bodfa Projects yn galw am gynigion ar gyfer y sioe flwyddyn nesaf. Unwaith eto, bydd Plas Bodfa yn agor ei ddrysau ar gyfer arddangosfa amlddisgyblaethol radical ledled y tŷ. Unus Multorum yw’r ail brif ddigwyddiad mewn cyfres barhaus o arddangosfeydd, gweithiau celf a phrosiectau a ysbrydolwyd […]

Cam yn nes i Nyth

Cynlluniau nyth creadigol i bobl ifanc ym Mangor gam yn nes wedi penodiad penseiri. Mae cynlluniau ar gyfer canolfan newydd sydd am “roi cyfle cyfartal i bobl ifanc gael mynediad i’r celfyddydau creadigol,” wedi cymryd cam pwysig ymlaen gyda phenodiad y penseiri Manalo & White. Bydd safle yr hen Eglwys Santes Fair ym Mangor yn cael […]

Tymor 2020 Theatr y Sherman wedi’i gyhoeddi

Mae Theatr y Sherman wedi cyhoeddi blwyddyn lawn gyntaf Joe Murphy fel Cyfarwyddwr Artistig. Mae tymor 2020 yn cynnig blwyddyn o theatr gyfareddol wedi’i chreu wrth galon Caerdydd i gynulleidfaoedd y ddinas. Gyda’r rhaglen fentrus hon mae’r Sherman yn sefydlu ei hun ar flaen y gad o ran ysgrifennu newydd yng Nghymru. Mae uchafbwyntiau’r rhaglen, […]

NAWR blog gan Leanne Rees

‘EPIC’– ein disgyblion yw’n hadnodd gorau! Rwy’n athrawes. Rwy’n artist. Rwy’n ddawnsiwr. Rwy’n deithiwr. Dyma fi, ac rwy’n defnyddio pob agwedd o’r hyn yr ydwyf i gyflwyno profiadau dysgu i’m plant. Nid wyf yn newid yr hyn yr ydwyf wrth gerdded drwy ddrws yr ystafell ddosbarth. Rwy’n ei gofleidio a’i ddefnyddio i gyfoethogi fy ngwersi […]

Glad y Chwedlau

I’r rheini sy’n chwilio am ysbrydoliaeth i ymweld â llefydd llenyddol a diwylliannol yng Nghymru, bydd y map stori newydd hwn yn fodd o ddod o hyd i ambell lecyn cudd yn ogystal â mannau mwy cyfarwydd. Maent i gyd yn llefydd sydd wedi’u hysbrydoli gan ein hanesion, a’r rheini’n amrywio o straeon arswyd mewn […]

NAWR blog gan Rachel George

S’mai bawb? Fy enw i yw Rachel ac rwy’n addysgu yn ysgol arbennig Maes y Coed, Bryn Coch, Castell-nedd. Mae gen i ddosbarth sy’n llawn o blant hyfryd yn eu harddegau ac sy’n caru’r celfyddydau bron â bod cymaint ag wyf innau. Myfi yw Hyrwyddwr Celfyddydau NAWR, ac rwy’n edrych ymlaen, gan obeithio, at weithio […]