Newyddion

2Faced Dance Company

TALIESIN Everything (but the girl) Tair dawns fythgofiadwy ac emosiynol, sy’n byrlymu o sain a symudiadau eithriadol gan un o gwmnïau dawns cyfoes mwyaf blaenllaw y DU.  7.0 – gan Tamsin Fitzgerald – Beth fydd ein hymateb pan fydd popeth oedd yn gyfarwydd inni yn cael ei gipio oddi arnom ar amrantiad, gyda goblygiadau trychinebus. […]

Eliffant sy’n fymryn o niwsans!

TALIESIN Un diwrnod, caiff Sam glamp o syrpreis pan fo eliffant blinedig, llwglyd, sydd wrth ei fodd gyda henebion a beicio, yn glanio ar ei stepen drws. Buan y  sylweddola fod mabwysiadu eliffant o’r sw yn dipyn mwy o ymrwymiad nag yr oedd wedi’i ddychmygu – wedi’r cyfan, doedd e erioed wedi meddwl y byddai’r […]

Ewch i Weld

Cyllid ar gyfer ymweld â digwyddiadau o safon mewn orielau, theatrau, canolfannau celfyddydol a lleoliadau eraill. Gall ysgolion ymgeisio am grantiau bychain, untro hyd at £1,000 i ariannu ymweliadau a digwyddiadau celfyddydol o safon mewn canolfannau ledled Cymru. Gallent gynnwys ymweliadau a pherfformiadau ac arddangosfeydd neu ymweliadau er mwyn gweld proffesiynolion celfyddydol wrthi’n datblygu a […]

Cam yn nes i Nyth

Cynlluniau nyth creadigol i bobl ifanc ym Mangor gam yn nes wedi penodiad penseiri. Mae cynlluniau ar gyfer canolfan newydd sydd am “roi cyfle cyfartal i bobl ifanc gael mynediad i’r celfyddydau creadigol,” wedi cymryd cam pwysig ymlaen gyda phenodiad y penseiri Manalo & White. Bydd safle yr hen Eglwys Santes Fair ym Mangor yn cael […]

Tymor 2020 Theatr y Sherman wedi’i gyhoeddi

Mae Theatr y Sherman wedi cyhoeddi blwyddyn lawn gyntaf Joe Murphy fel Cyfarwyddwr Artistig. Mae tymor 2020 yn cynnig blwyddyn o theatr gyfareddol wedi’i chreu wrth galon Caerdydd i gynulleidfaoedd y ddinas. Gyda’r rhaglen fentrus hon mae’r Sherman yn sefydlu ei hun ar flaen y gad o ran ysgrifennu newydd yng Nghymru. Mae uchafbwyntiau’r rhaglen, […]

NAWR blog gan Leanne Rees

‘EPIC’– ein disgyblion yw’n hadnodd gorau! Rwy’n athrawes. Rwy’n artist. Rwy’n ddawnsiwr. Rwy’n deithiwr. Dyma fi, ac rwy’n defnyddio pob agwedd o’r hyn yr ydwyf i gyflwyno profiadau dysgu i’m plant. Nid wyf yn newid yr hyn yr ydwyf wrth gerdded drwy ddrws yr ystafell ddosbarth. Rwy’n ei gofleidio a’i ddefnyddio i gyfoethogi fy ngwersi […]

Glad y Chwedlau

I’r rheini sy’n chwilio am ysbrydoliaeth i ymweld â llefydd llenyddol a diwylliannol yng Nghymru, bydd y map stori newydd hwn yn fodd o ddod o hyd i ambell lecyn cudd yn ogystal â mannau mwy cyfarwydd. Maent i gyd yn llefydd sydd wedi’u hysbrydoli gan ein hanesion, a’r rheini’n amrywio o straeon arswyd mewn […]

NAWR blog gan Rachel George

S’mai bawb? Fy enw i yw Rachel ac rwy’n addysgu yn ysgol arbennig Maes y Coed, Bryn Coch, Castell-nedd. Mae gen i ddosbarth sy’n llawn o blant hyfryd yn eu harddegau ac sy’n caru’r celfyddydau bron â bod cymaint ag wyf innau. Myfi yw Hyrwyddwr Celfyddydau NAWR, ac rwy’n edrych ymlaen, gan obeithio, at weithio […]