Newyddion

Cerddoriaeth Draddodiadol o Gymru yng Nghwricwlwm Cerdd TGAU

AR GYFER ATHRAWON 15/03/2019     10:00 – 15:30 GMT Archbishop Child’s Room, UWTSD, Carmarthen Campus, Carmarthen SA31 3EP Archebwch eich lle nawr ar: Eventbrite Mae Cerddoriaeth Draddodiadol o Gymru yn cael ei gynnwys fel rhan o faes llafur Cerddoriaeth TGAU CBAC,’rydym wedi addasu’n adnodd hyfforddiant llwyddiannus TGAU Cerdd Byw: GCSE Music Live. Bydd y cwrs […]

Creadigrwydd yn y Cwricwlwm

Seminar rhad ac am ddim: Creadigrwydd yn y Cwricwlwm – 5 Ebrill 2019 Hoffai’r Cyngor Celfyddydau Cymru eich gwahodd i fynychu seminar rhad ac am ddim am Greadigrwydd yn y Cwricwlwm, rhan o’r digwyddiad Dewch i ddathlu! Dysgu creadigol drwy’r celfyddydau. Bydd y  dathliad yn dangos y cyfoeth o ddysgu sy’n deillio o ganlyniad i’r […]

TGAU Saesneg: Ymagweddau Gweithredol at Shakespeare

Trosolwg: Dylunnir y gweithdy hwn ar gyfer athrawon Saesneg nad oes ganddynt gefndir naill ai mewn drama na pherfformio. Mae’n datblygu technegau ymarferol ar gyfer ymgysylltu â, ac archwilio testunau gan Shakespeare. Theatr Y Grand Abertawe 3ydd Ebrill 10am – 3pm Archebwch eich lle nawr ar: Eventbrite Gwnaiff Nia Lynn, sy’n gweithio i Gwmni Brenhinol […]

Digwyddiad Rhwydweithio a Datblygiad Proffesiynol Parhaus i Athrawon Celf

NAWR/ERW Digwyddiad Rhwydweithio a Datblygiad Proffesiynol Parhaus i Athrawon Celf 19/03/2019 10:00 – 15:00 GMT Oriel Davies Gallery, Newtown SY16 2NZ View Map Archebwch eich lle nawr ar: Eventbrite Cinio am ddim a £100 at gostau cyflenwi i athrawon celf Louise Morgan: Gweithredu enghreifftiol drwy brosiectau Dysgu Creadigol Drwy’r Celfyddydau i hyrwyddo lles, cynhwysiad a […]

Yn Recriwtio Nawr

Criw Celf 11-15 mlwydd oed. Dydd Llun, Chwefror 25ain – Dydd Iau, Chwefror 28ain 2019 Caiff Criw Celf, sydd erbyn hyn yn ei 8fed flwyddyn, ei ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Sir Powys.  Mae Criw Celf Peak Studio ar gyfer myfyrwyr sy’n byw ac wedi cael eu haddysgu yn Ne Powys. Mae’r prosiect […]

The Building Project: Golwg Breifat i Athrawon

Dydd Mercher, 16 Ionawr 4:30pm – 6:30pm Am ddim Oriel Myrddin Gallery Lôn y Lan Caerfyrddin SA31 1LH Tel +44 0 1267 222 775 Dewch i archwilio ein harddangosfa newydd, sef ‘Y Prosiect Adeiladu’, a chwrdd â’n Swyddog Addysg ac Ymchwil. Dyma gyfle i chi ddysgu am y prosiect a sut y gellir ei gynnwys […]

Bywyd Dirgel Pethau

Mae llefydd ar y cwrs am ddim i’w cadw a bydd y rhwydwaith yn eich noddi i ddod, drwy gefnogi cost staff cyflenwi hyd at £100 y diwrnod. 12/2/2019 10:00 – 15:00 GMT Narberth Museum Church Street Narberth SA67 7BH Archebwch eich lle nawr ar: Eventbrite Amcan y cwrs yma yw dangos i athrawon sut […]

Cerddoriaeth Draddodiadol o Gymru i Cerdd TGAU

Cwrs am ddim a £100 at gostau cyflenwi ynghyd â chinio a chostau teithio. Cyfle Dysgu Proffesiynol, Dydd Gwener Chwefror 1af, 10yb-3.30yp Canolfan Halliwell, PCDDS, Caerfyrddin Archebwch eich lle nawr ar: Eventbrite Mae Cerddoriaeth Draddodiadol o Gymru yn cael ei gynnwys fel rhan o faes llafur Cerddoriaeth TGAU CBAC. Rydym wedi addasu’n adnodd hyfforddiant llwyddiannus […]

THE LAST FIVE YEARS 

Leeway Productions a chefnogaeth gan Ganolfan Mileniwm Cymru, ac mewn partneriaeth â Sefydliad y Glowyr Coed Duon Ysgrifennwyd a chyfansoddwyd gan JASON ROBERT BROWN  Ar ôl llwyddiant eithriadol oddi ar Broadway ac yn rhyngwladol, daw The Last Five Years i Gymru am y tro cyntaf erioed. Cyfuna’r cynhyrchiad arloesol yma sgôr ddirdynnol gydag iaith arwyddion […]

Hwb - Dysgu Creadigol