NAWR blog gan Leanne Rees

‘EPIC’– ein disgyblion yw’n hadnodd gorau!

Rwy’n athrawes. Rwy’n artist. Rwy’n ddawnsiwr. Rwy’n deithiwr.

Dyma fi, ac rwy’n defnyddio pob agwedd o’r hyn yr ydwyf i gyflwyno profiadau dysgu i’m plant. Nid wyf yn newid yr hyn yr ydwyf wrth gerdded drwy ddrws yr ystafell ddosbarth. Rwy’n ei gofleidio a’i ddefnyddio i gyfoethogi fy ngwersi a sut mae fy mhlant yn dysgu.

Nid yw creadigedd yn yr ystafell ddosbarth bob amser yn ymwneud ag addysgu sgiliau celf. Mae’n ymwneud â bod yn greadigol, ac rydym, pob un ohonom, yn unigolyn creadigol. Archwiliwch Shakespeare drwy ysgrifennu sgript gan ddefnyddio system decstio negeseuon fodern, dysgwch am olau drwy gymysgu lliwiau a chreu cysgodion lliw gwahanol gan ddefnyddio tortshis, cyfansoddwch gerddoriaeth i gyfleu’r gylchred ddŵr, arfarnwch gerddoriaeth drwy wneud marciau gyda chyfryngau gwahanol wrth wrando – mae’r syniadau bron â bod yn ddiderfyn.
 
Fel arfer, bydd y myfyrwyr yn hapus iawn i helpu cynllunio gwersi creadigol. Gwnaeth fy nosbarth innau o blant pum mlwydd a chwe blwydd oed feddwl am rai syniadau gwych ar gyfer dysgu am gestyll. Roeddent am greu, ymhlith eraill, byrddau stori drwy dynnu lluniau o’r golygfeydd gan ddefnyddio IPads, y blwch gwisgo a’r cestyll modelu jync yr oeddent wedi’u creu y tu allan, creu lluniau o gestyll gan ddefnyddio dim ond siapau 2D a thynnu llinell o’u cwmpas, a chreu ffenestri gwydr lliw gan ddefnyddio papur sidan lliw. Weithiau, ein disgyblion yw ein hadnodd gorau!

Mae plant yn ymateb yn gadarnhaol i’r ffaith bod gennych brofiad bywyd. Unrhyw brofiad bywyd; pe baech yn chwarae i dîm chwaraeon, codi teulu neu yn mynd ar wyliau. Yn ffodus, rwyf wedi bod ar nifer sylweddol o wibdeithiau ac yn fy mhrofiad i, mae plant yn mwynhau clywed storïau, ffeithiau a phrofiadau. Mae’n gwneud y dysgu yn fyw ac yn ‘real’. Mae gwybod mai chi sydd wedi tynnu’r lluniau a’r fideos yr ydych yn eu rhannu gyda nhw fel rhan o wers yn rhywbeth cyffrous iawn o safbwynt y disgyblion ac yn gyflwyniad ffantastig i wers neu destun. Mae plant yn hoffi’n fawr eich clywed yn dweud “pan oeddwn yn …. pan welais…. dyma lun y gwnes dynnu …” Mae rhannu eich profiadau bywyd, pa beth bynnag yr ydynt, yn ffordd sicr o dynnu eu sylw.  

Gadewch iddynt gerdded am ychydig yn eich esgidiau chi. Gallaf bron â gwarantu y gwnaiff y ddau ohonoch ei fwynhau.

Mae Leanne Rees yn Hyrwyddwr Celfyddydau ac yn athrawes yn Ysgol Gynradd Newton.
Mae hefyd yn ysgrifennu ei blog teithio ei hun, a gallwch ei ddarllen yma.

Ysgrifennwyd y blog hwn gan Leanne Rees, Hyrwyddwr Celfyddydau ar gyfer y Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: Canolbarth a Gorllewin Cymru Ysgrifennwyd y blog yn wreiddiol yn Saesneg. Gorffennaf 2017