Hyrwyddwyr Celfyddydau

Pwy yw’r Hyrwyddwyr Celfyddydau?

 • Athrawon y celfyddydau profiadol ym myd addysg gynradd ac uwchradd.
 • Ymarferwyr y celfyddydau profiadol.

Beth mae Hyrwyddwyr Celfyddydau yn ei wneud?

Maent yn adnodd y gall ysgolion ac athrawon ymgynghori â nhw wrth ddrafftio a gweithredu cynlluniau dysgu creadigol. Maent yn gwneud hyn drwy:

 • Hyrwyddo a rhannu’r arfer gorau.
 • Ddarparu hyfforddiant a chymorth.
 • Fod yn ddelfryd ymddwyn cymheiriaid drwy wersi a gaiff eu harsylwi.
 • Ddarparu mewnwelediad ar gyfer y rhwydwaith rhanbarthol ar yr hyn sy’n digwydd mewn ysgolion ac ym myd y celfyddydau, yn ogystal â rhoi cyfarwyddyd a chyngor ar anghenion hyfforddi.

Sut gwnaiff eich ysgol chi elwa oherwydd yr Hyrwyddwyr Celfyddydau?

 • Rhoi cymorth i’r ysgol wrth iddi ddatblygu profiadau dysgu creadigol ar gyfer plant, a chyfoethogi’r cyfleoedd i ddatblygu eu llythrennedd a’u rhifedd.
 • Rhoi cymorth i’r ysgol wrth iddi baratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd fel yr amlinellir yn ‘Dyfodol Llwyddiannus
 • Cyfoethogi gweithgaredd dysgu creadigol ar draws yr ysgol
 • Darparu cyfleoedd dysgu proffesiynol ar gyfer athrawon/ymarferwyr
 • Gall y cynllun gwella’r ysgol ei gysylltu â’r gweithgareddau hynny y mae’r Hyrwyddwr Celfyddydau yn eu cyflwyno.
 • Cyfoethogi sgiliau drwy ddarparu profiad ymarferol o wahanol fathau o gelfyddyd o ansawdd uchel yn yr ystafell ddosbarth.
 • Caiff y cynllun Hyrwyddwr Celfyddydau ei ariannu’n gyflawn, ac ni fydd yn rhaid i’r ysgol / sefydliad dalu am unrhyw beth; gwnaiff y cynllun dalu am athro llanw a chostau teithio’r athro/ymarferwr yn unol â chostau darparu athro llanw.

Sut gallaf dderbyn cymorth oddi wrth yr Hyrwyddwyr Celfyddydau?

Cewch weld manylion meysydd pwnc creadigol a lleoliadau’r Hyrwyddwyr Celfyddydau ar y tudalennau unigol. Cysylltwch â’ch Hyrwyddwr Celfyddydau agosach a mwyaf priodol drwy gyflwyno ffurflen gyswllt gan ddefnyddio’r cyswllt sydd ar ei dudalen.