GWEITHDY SGILIAU CREADIGOL AWYR AGORED

‘Wedi’i ysbrydoli gan Natur’
Nodau: Celfyddydau gweledol, crefft awyr agored, ysgrifennu creadigol.
Archwilio’r posibiliadau o ddefnyddio Parc Pen-bre fel lle dysgu awyr agored

Traeth a Pharc Gwledig Pen-bre, Llanelli
Dyddiad: Gorffennaf 16eg 2019
Amser: 09.30 – 15.30
Archebwch eich lle trwy Eventbrite:
GWEITHDY SGILIAU CREADIGOL AWYR AGORED

Gweithdy 1: Lee John Phillips

Cofnodi eich taith gerdded yn y coetir (dosbarth meistr lluniadu / braslunio). Gweithdy gwneud marciau.

Gweithdy 2: Marc Treanor

Gweithdy gwneud marciau – creu Mandala cydweithredol yn y tywod a’i ddal gan ddefnyddio drôn.

Gweithdy 3: Amanda Lane

Gwneud teils clai gan defnyddio deunyddiau naturiol.

Nid oes tal am yr achlysur yma.

Ni ddarperir cinio ac mae dillad awyr agored yn hanfodol.