Glad y Chwedlau

I’r rheini sy’n chwilio am ysbrydoliaeth i ymweld â llefydd llenyddol a diwylliannol yng Nghymru, bydd y map stori newydd hwn yn fodd o ddod o hyd i ambell lecyn cudd yn ogystal â mannau mwy cyfarwydd. Maent i gyd yn llefydd sydd wedi’u hysbrydoli gan ein hanesion, a’r rheini’n amrywio o straeon arswyd mewn hen gestyll i straeon caru trist; o chwedlau am angenfilod rhyfedd i hynt a helynt herwyr arwrol.

Map yw hwn sydd wedi’i seilio ar ddeg thema: dŵr, brwydrau, yr iaith, llên gwerin, llefydd cysegredig, y Brenin Arthur, plentyndod, ysbrydion, diwydiant a rebeliaid. Ceir ym mhob categori ddwsinau o lefydd sy’n gysylltiedig â straeon rhyfeddol a chymeriadau hynod, barddoniaeth, llên gwerin a mythau. Ceir syniadau hefyd am lefydd i fwyta ac yfed, am lwybrau i’w crwydro ac am fannau i aros ynddynt dros nos.

Gall ymwelwyr ddewis y llefydd sy’n eu diddori fwyaf ar y map neu o blith y themâu, a byddant wedyn yn cael cynllun taith drwy e-bost – gan allu trefnu eu hantur lenyddol eu hunain.

Llenyddiaeth Cymru sydd wedi datblygu Gwlad y Chwedlau, gyda chyllid gan Croeso Cymru. Y nod yw dangos y gorau o lenyddiaeth, diwylliant a mythau Cymru, a hynny yn yr union fannau a ysgogodd ac a ysbrydolodd y rheini. Bydd Gwlad y Chwedlau yn eich tywys ar daith i’n calon fel pobl, gan eich cyflwyno i’r straeon a’r cymeriadau sydd wedi ein creu.

Mae’r cynllun hwn yn rhan o waith Llenyddiaeth Cymru ym maes twristiaeth llenyddol.

I gael rhagor o wybodaeth,
cysylltwch â 029 2047 2266
post@llenyddiaethcymru.org

Roedd Gwlad y Chwedlau yn bosibl drwy ymgynghori â’r sectorau diwylliannol, amgylcheddol a thwristiaeth ehangach yng Nghymru.