FFILM CYMRU WALES YN YSBRYDOLI DYSGU CREADIGOL DRWY’R DYFARNIADAU ADDYSG FFILM DIWEDDARAF

Bydd pobl ifanc o bob rhan o Gymru yn defnyddio eu sgiliau creadigol, digidol a chyfathrebu i greu eu ffilmiau eu hunain, a chaiff y rhain wedyn eu dangos mewn sinemâu ac ar-lein yn sgil tri phrosiect addysg ffilm newydd sy’n cael eu hariannu gan Ffilm Cymru. Gall ffilm fod yn erfyn pwerus i annog ac addysgu pobl y mae’n well ganddyn nhw ddysgu’n weledol am amrywiaeth eang o bynciau a materion cymdeithasol. Mae Cronfa Addysg Ffilm Cymru ar gael i gynorthwyo prosiectau sy’n defnyddio ffilm a chreu ffilmiau i annog a chynorthwyo pobl o unrhyw oedran neu allu yng Nghymru i ddysgu’n greadigol. 

Meddai Nicola Munday, Rheolwr Cynulleidfa ac Addysg Ffilm Cymru: “Hyfryd yw cael cyhoeddi’r prosiectau addysg ffilm gwych yma. Mae’r holl sefydliadau a ariannwn yn gwneud gwaith rhyfeddol wrth roi profiadau addysgol a hwyliog o ansawdd ym maes ffilm i bobl ifanc, a chyffrous fydd cael cydweithio â nhw dros y flwyddyn nesaf.”

Darllen mwy.