Ewch i Weld

Cyllid ar gyfer ymweld â digwyddiadau o safon mewn orielau, theatrau, canolfannau celfyddydol a lleoliadau eraill.

Gall ysgolion ymgeisio am grantiau bychain, untro hyd at £1,000 i ariannu ymweliadau a digwyddiadau celfyddydol o safon mewn canolfannau ledled Cymru. Gallent gynnwys ymweliadau a pherfformiadau ac arddangosfeydd neu ymweliadau er mwyn gweld proffesiynolion celfyddydol wrthi’n datblygu a chreu eu gwaith.

Mae Ewch i Weld yn mynd yn fwyfwy poblogaidd ac mae llawer o ysgolion a disgyblion eisoes yn cael budd o brofiadau celfyddydol a diwylliannol o safon y tu allan i’r ysgol a’r ystafell ddosbarth. Darllenwch am brofiadau Ewch i Weld yr ysgolion a’r disgyblion ar ein gwefan yma.