Eliffant sy’n fymryn o niwsans!

TALIESIN

Un diwrnod, caiff Sam glamp o syrpreis pan fo eliffant blinedig, llwglyd, sydd wrth ei fodd gyda henebion a beicio, yn glanio ar ei stepen drws. Buan y  sylweddola fod mabwysiadu eliffant o’r sw yn dipyn mwy o ymrwymiad nag yr oedd wedi’i ddychmygu – wedi’r cyfan, doedd e erioed wedi meddwl y byddai’r eliffant yn dod i fyw ato – twpsyn!

Mae’r ddrama hon yn seiliedig ar y llyfr gwreiddiol The Slightly Annoying Elephant ysgrifennwyd gan David Walliams a’i ddarlunio gan Tony Ross. Lluniau © Tony Ross 2013.

Trwyddedig gan HarperCollins Children’s Books.

Dydd Llun 16 Mawrth 12.30pm & 4.30pm

Dydd Mawrth 17 Mawrth 11am, 1pm & 4.30pm