PECYN ADDYSG NYRSYS

NYRSYS basic information

Datblygwyd y pecyn hwn gan ymarferwr profiadol ym maes addysg, sydd hefyd yn arholwr i CBAC.

Mae’r pecyn wedi ei deilwra ar gyfer y cwrs Drama TGAU / Lefel A ac yn addas hefyd ar gyfer adolygu drama cwrs Cymraeg TGAU.

Fe ellid ei ddefnyddio fel un enghraifft o Theatr Fyw ar gyfer y cwestiwn adolygu yn Adran B o Bapur Drama TGAU.

Byddai arbrofi gyda’r math hwn o theatr hefyd o fudd i ddisgyblion TGAU a Lefel A wrth iddyn nhw fynd ati i ddyfeisio eu golygfeydd eu hunain yn seiliedig ar unrhyw ymarferwr/genre.

Mae’r pecyn yn rhoi cyd-destun cyfoethog i Nyrsys, yn ogystal â gwybodaeth gefndirol am hanes y ddrama gair-am-air yng Nghymru.

Mae’n cynnwys gyfweliadau gyda’r tîm yn ogystal â gweithgareddau i gyfoethogi taith i’r theatr, a thasgau i’w cwblhau yn dilyn yr ymweliad.

Bydd Nyrsys ar daith ledled Cymru rhwng 6 Tachwedd ac 8 Rhagfyr 2018.

Pecyn addysg ar gael yma http://theatr.cymru/cymryd-rhan/