Dysgu Proffesiynol

Rhaglen Datblygiad Proffesiynol mewn Dysgu Creadigol

Un o brif amcanion y Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg yw datblygu a chyflwyno cyfleoedd Datblygiad Proffesiynol ar gyfer athrawon, artistiaid a sefydliadau celf.

Mae NAWR yn ceisio meithrin hyder a chreadigedd mewn athrawon, dysgwyr ac ymarferwyr drwy gynnig prosiectau cynhwysol a chydweithredol sy’n seiliedig ar y celfyddydau ac a gaiff eu llywio gan y broses, ynghyd â chyfleoedd dysgu proffesiynol.

Caiff ein gweithdai eu cynnal mewn lleoliadau ar gyfer y celfyddydau ar draws yr ardal a’u harwain gan artistiaid proffesiynol sy’n deall addysg a sut mae ysgolion yn gweithio.

Rydym yn cyflwyno hyfforddiant o safon uchel, profiad ysbrydoledig, ynghyd ag adnoddau ar-lein sy’n sicrhau bod y sawl sy’n cymryd rhan yn ymadael â’r wybodaeth a’r hyder i gyflwyno.

Caiff y Rhaglen Datblygiad Proffesiynol ei diweddaru yn rheolaidd, felly cadwch eich llygaid ar ein gwefan a chofrestrwch er mwyn derbyn ein cylchlythyr drwy glicio’r botwm sydd ar ben y dudalen.

Os oes gennych unrhyw syniadau gwych ar gyfer gweithdai a fyddai o ddefnydd i chi a’ch cydweithwyr, yna, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda, am ein bod ni bob amser yn chwilio am syniadau ac adborth.