Dod o Hyd i Artist

Canlyniadau’r Chwiliad

Mae’r proffiliau canlynol yn cyd-fynd â’ch meini prawf chwilio:


Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-Nedd Port Talbot, Sir Benfro, Powys, Abertawe

Sgiliau:
Arlunio, Arlunio, Ffotograffiaeth

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Grwpiau Yn Ddiwylliannol Diverse, Llywodraethwyr, Rhieni, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Anghenion Addysgol Arbennig, Athrawon / Penaethiaid

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro

Sgiliau:
Celf Cysyniadol, Dawns, Arlunio, Arlunio, Dylunio Graffig, Image Golygu, Cerddoriaeth, Arall, Paentio, Cymdeithasol ac Amgylcheddol, Tecstilau

Yn gallu gweithio gyda:
Cymuned, Rhieni, Disgyblion - Cynradd, Athrawon / Penaethiaid

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Ceredigion, Powys

Sgiliau:
Ysgrifennu Creadigol, Arlunio, Arall, Paentio, Barddoniaeth, Gwneud Printiau, Cerflun, Cymdeithasol ac Amgylcheddol, Tecstilau

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Grwpiau Yn Ddiwylliannol Diverse, Llywodraethwyr, Rhieni, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Anghenion Addysgol Arbennig, Athrawon / Penaethiaid

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-Nedd Port Talbot, Sir Benfro, Powys, Abertawe

Sgiliau:
Drama, Celf Perfformio, Perfformio, Theatr Gorfforol, Theatr

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Grwpiau Yn Ddiwylliannol Diverse, Rhieni, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Anghenion Addysgol Arbennig

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-Nedd Port Talbot, Abertawe

Sgiliau:
Dawns, Celf Perfformio, Theatr Gorfforol

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Anghenion Addysgol Arbennig, Athrawon / Penaethiaid

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Abertawe

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro

Sgiliau:
Dylunio 3D, Arall, Gwneud Printiau, Tecstilau

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Rhieni, Disgyblion - Cynradd, Anghenion Addysgol Arbennig

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-Nedd Port Talbot, Sir Benfro, Powys, Abertawe

Sgiliau:
Celf Cysyniadol, Arall, Cerflun, Cymdeithasol ac Amgylcheddol, Tecstilau

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Grwpiau Yn Ddiwylliannol Diverse, Llywodraethwyr, Rhieni, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Anghenion Addysgol Arbennig, Athrawon / Penaethiaid

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Powys

Sgiliau:
Cerddoriaeth, Song Ysgrifennu

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Disgyblion - Cynradd

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-Nedd Port Talbot, Sir Benfro, Powys, Abertawe

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Grwpiau Yn Ddiwylliannol Diverse, Llywodraethwyr, Rhieni, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Anghenion Addysgol Arbennig, Athrawon / Penaethiaid

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-Nedd Port Talbot, Sir Benfro, Abertawe

Sgiliau:
Dawns, Cerddoriaeth, Naratif, Ffotograffiaeth, Rhyddiaith, Song Ysgrifennu

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Benfro

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-Nedd Port Talbot, Sir Benfro, Powys, Abertawe

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Grwpiau Yn Ddiwylliannol Diverse, Llywodraethwyr, Rhieni, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Anghenion Addysgol Arbennig, Athrawon / Penaethiaid

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Ceredigion, Sir Benfro, Abertawe

Sgiliau:
Cymdeithasol ac Amgylcheddol, Tecstilau

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Rhieni, Disgyblion - Cynradd

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-Nedd Port Talbot, Sir Benfro, Powys, Abertawe

Sgiliau:
Celf Cysyniadol, Arlunio, Arall, Cerflun, Tecstilau

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Athrawon / Penaethiaid

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Castell-Nedd Port Talbot, Abertawe

Sgiliau:
Arall, Cerflun

Yn gallu gweithio gyda:
Cymuned, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Rhieni, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Anghenion Addysgol Arbennig

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro

Sgiliau:
Dawns, Celf Perfformio, Theatr Gorfforol

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Anghenion Addysgol Arbennig

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Castell-Nedd Port Talbot, Abertawe

Sgiliau:
Animeiddio, Celf Cysyniadol, Animeiddio, Arlunio, Ddogfennol, Arlunio, Image Golygu, Paentio, Ffotograffiaeth, Gwneud Printiau, Cerflun, Cymdeithasol ac Amgylcheddol, Celf Fideo

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Grwpiau Yn Ddiwylliannol Diverse, Rhieni, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Anghenion Addysgol Arbennig, Athrawon / Penaethiaid

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Ceredigion

Sgiliau:
Dawns, Drama, Arall, Perfformio, Theatr Gorfforol

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Grwpiau Yn Ddiwylliannol Diverse, Rhieni, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-Nedd Port Talbot, Sir Benfro, Powys, Abertawe

Sgiliau:
Ysgrifennu Creadigol

Yn gallu gweithio gyda:
Cymuned, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Athrawon / Penaethiaid

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro, Powys

Sgiliau:
Ysgrifennu Creadigol, Drama, Dylunio Graffig, Image Golygu, Ffotograffiaeth, Ysgrifennu Sgript, Cerflun, Song Ysgrifennu, Celf Fideo

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Anghenion Addysgol Arbennig

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-Nedd Port Talbot, Sir Benfro, Powys, Abertawe

Sgiliau:
Celf Cysyniadol, Arlunio, Gwneud Printiau, Cerflun, Cymdeithasol ac Amgylcheddol, Tecstilau

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin

Sgiliau:
Pensaernïaeth, Celf Cysyniadol, Ysgrifennu Creadigol, Arlunio, Paentio, Ffotograffiaeth, Gwneud Printiau, Cerflun, Cymdeithasol ac Amgylcheddol, Tecstilau, Gweledol

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Grwpiau Yn Ddiwylliannol Diverse, Rhieni, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Anghenion Addysgol Arbennig, Athrawon / Penaethiaid

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-Nedd Port Talbot, Sir Benfro, Powys, Abertawe

Sgiliau:
Cerflun

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Grwpiau Yn Ddiwylliannol Diverse, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Ceredigion, Powys

Sgiliau:
Arlunio, Paentio, Gwneud Printiau, Cerflun, Gweledol

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Rhieni, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Anghenion Addysgol Arbennig, Athrawon / Penaethiaid

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-Nedd Port Talbot, Sir Benfro, Powys, Abertawe

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Grwpiau Yn Ddiwylliannol Diverse, Llywodraethwyr, Rhieni, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Anghenion Addysgol Arbennig, Athrawon / Penaethiaid

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro

Sgiliau:
Arlunio, Image Golygu, Paentio, Ffotograffiaeth, Gwneud Printiau, Cerflun, Tecstilau

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Grwpiau Yn Ddiwylliannol Diverse, Llywodraethwyr, Rhieni, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Anghenion Addysgol Arbennig, Athrawon / Penaethiaid

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-Nedd Port Talbot, Sir Benfro, Powys, Abertawe

Sgiliau:
Celf Cysyniadol, Ysgrifennu Creadigol, Celf Perfformio

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Grwpiau Yn Ddiwylliannol Diverse, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Powys

Sgiliau:
Animeiddio, Arlunio, Dylunio Graffig, Cerddoriaeth, Arall, Paentio, Ffotograffiaeth, Gwneud Printiau, Tecstilau

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Rhieni, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Athrawon / Penaethiaid

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Castell-Nedd Port Talbot, Powys, Abertawe

Sgiliau:
Arlunio, Naratif, Arall, Paentio

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro

Sgiliau:
Cerddoriaeth

Yn gallu gweithio gyda:
Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Anghenion Addysgol Arbennig

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Powys

Sgiliau:
Animeiddio, Pensaernïaeth, Celf Cysyniadol, Ysgrifennu Creadigol, Animeiddio, Arlunio, Arlunio, Dylunio Gêm, Dylunio Graffig, Image Golygu, Naratif, Arall, Paentio, Ffotograffiaeth, Barddoniaeth, Gwneud Printiau, Cerflun, Cymdeithasol ac Amgylcheddol, Tecstilau, Celf Fideo

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Grwpiau Yn Ddiwylliannol Diverse, Llywodraethwyr, Rhieni, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Athrawon / Penaethiaid

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Abertawe

Sgiliau:
Dylunio 3D, Gwneud Printiau, Cerflun, Cymdeithasol ac Amgylcheddol, Tecstilau

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Grwpiau Yn Ddiwylliannol Diverse, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-Nedd Port Talbot, Sir Benfro, Powys, Abertawe

Sgiliau:
Celf Cysyniadol, Ysgrifennu Creadigol, Arlunio, Arall, Paentio, Ffotograffiaeth, Barddoniaeth, Gwneud Printiau, Tecstilau, Gweledol

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Grwpiau Yn Ddiwylliannol Diverse, Llywodraethwyr, Rhieni, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Anghenion Addysgol Arbennig, Athrawon / Penaethiaid

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-Nedd Port Talbot, Sir Benfro, Powys, Abertawe

Sgiliau:
Ysgrifennu Creadigol, Image Golygu, Arall, Ffotograffiaeth, Gwneud Printiau

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Grwpiau Yn Ddiwylliannol Diverse, Rhieni, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Anghenion Addysgol Arbennig

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-Nedd Port Talbot, Sir Benfro, Powys, Abertawe

Sgiliau:
Celf Cysyniadol, Dawns, Ddogfennol, Arlunio, Ffilmiau, Cerddoriaeth, Fideo Cerddoriaeth, Paentio, Celf Perfformio, Perfformio, Ffotograffiaeth, Gwneud Printiau, Cerflun, Celf Fideo, Gweledol

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Grwpiau Yn Ddiwylliannol Diverse, Rhieni, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Anghenion Addysgol Arbennig, Athrawon / Penaethiaid

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Ceredigion, Sir Benfro, Powys

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Grwpiau Yn Ddiwylliannol Diverse, Llywodraethwyr, Rhieni, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Anghenion Addysgol Arbennig

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-Nedd Port Talbot, Sir Benfro, Powys, Abertawe

Sgiliau:
Cerddoriaeth, Fideo Cerddoriaeth

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Grwpiau Yn Ddiwylliannol Diverse, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Anghenion Addysgol Arbennig

Gweld proffil

Sgiliau:
Animeiddio, Arlunio, Arlunio, Image Golygu, Paentio, Ffotograffiaeth, Celf Fideo

Yn gallu gweithio gyda:
Cymuned, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-Nedd Port Talbot, Sir Benfro, Powys, Abertawe

Sgiliau:
Cerddoriaeth

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Grwpiau Yn Ddiwylliannol Diverse, Llywodraethwyr, Rhieni, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Anghenion Addysgol Arbennig, Athrawon / Penaethiaid

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Benfro

Sgiliau:
Cerddoriaeth

Yn gallu gweithio gyda:
Cymuned, Llywodraethwyr, Rhieni, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Anghenion Addysgol Arbennig

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-Nedd Port Talbot, Sir Benfro, Powys, Abertawe

Sgiliau:
Celf Cysyniadol, Ysgrifennu Creadigol, Arlunio, Naratif, Paentio, Celf Perfformio, Ffotograffiaeth, Gwneud Printiau, Rhyddiaith, Cerflun

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Grwpiau Yn Ddiwylliannol Diverse, Rhieni, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Anghenion Addysgol Arbennig, Athrawon / Penaethiaid

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-Nedd Port Talbot, Sir Benfro, Powys, Abertawe

Sgiliau:
Animeiddio, Drama, Naratif, Arall, Perfformio, Theatr Gorfforol, Ysgrifennu Sgript, Cerflun, Theatr

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Grwpiau Yn Ddiwylliannol Diverse, Llywodraethwyr, Rhieni, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Anghenion Addysgol Arbennig, Athrawon / Penaethiaid

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-Nedd Port Talbot, Sir Benfro, Powys, Abertawe

Sgiliau:
Dawns, Cerddoriaeth, Naratif, Arall, Celf Perfformio, Theatr

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Grwpiau Yn Ddiwylliannol Diverse, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Anghenion Addysgol Arbennig, Athrawon / Penaethiaid

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Powys

Sgiliau:
Dylunio 3D, Animeiddio, Pensaernïaeth, Codio Cyfrifiadur, Celf Cysyniadol, Ysgrifennu Creadigol, Dawns, Digidol, Animeiddio, Arlunio, Ddogfennol, Drama, Arlunio, Ffilmiau, Dylunio Gêm, Dylunio Graffig, Image Golygu, Llenyddol, Cerddoriaeth, Fideo Cerddoriaeth, Naratif, Arall, Paentio, Celf Perfformio, Perfformio, Ffotograffiaeth, Theatr Gorfforol, Barddoniaeth, Gwneud Printiau, Rhyddiaith, Ysgrifennu Sgript, Cerflun, Cymdeithasol ac Amgylcheddol, Song Ysgrifennu, Tecstilau, Theatr, Celf Fideo, Gweledol

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Grwpiau Yn Ddiwylliannol Diverse, Rhieni, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Anghenion Addysgol Arbennig, Athrawon / Penaethiaid

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Powys

Sgiliau:
Celf Cysyniadol, Ysgrifennu Creadigol, Arlunio, Arlunio, Paentio, Ffotograffiaeth, Barddoniaeth, Tecstilau

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-Nedd Port Talbot, Sir Benfro, Powys, Abertawe

Sgiliau:
Animeiddio, Dylunio Graffig, Image Golygu, Arall, Ffotograffiaeth, Cerflun, Tecstilau, Celf Fideo

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Anghenion Addysgol Arbennig, Athrawon / Penaethiaid

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-Nedd Port Talbot, Sir Benfro, Powys, Abertawe

Sgiliau:
Ysgrifennu Creadigol, Naratif, Rhyddiaith, Ysgrifennu Sgript, Song Ysgrifennu

Yn gallu gweithio gyda:
Disgyblion - Cynradd

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin

Sgiliau:
Animeiddio, Celf Cysyniadol, Animeiddio, Arlunio, Dylunio Graffig, Image Golygu, Arall

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Grwpiau Yn Ddiwylliannol Diverse, Rhieni, Disgyblion - Cynradd

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro

Sgiliau:
Dylunio 3D, Animeiddio, Pensaernïaeth, Codio Cyfrifiadur, Celf Cysyniadol, Ysgrifennu Creadigol, Dawns, Digidol, Animeiddio, Arlunio, Ddogfennol, Drama, Arlunio, Dylunio Gêm, Dylunio Graffig, Image Golygu, Cerddoriaeth, Fideo Cerddoriaeth, Naratif, Paentio, Celf Perfformio, Ffotograffiaeth, Theatr Gorfforol, Barddoniaeth, Gwneud Printiau, Rhyddiaith, Ysgrifennu Sgript, Cerflun, Cymdeithasol ac Amgylcheddol, Song Ysgrifennu, Tecstilau, Theatr, Celf Fideo

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Grwpiau Yn Ddiwylliannol Diverse, Llywodraethwyr, Rhieni, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Anghenion Addysgol Arbennig, Athrawon / Penaethiaid

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Powys, Abertawe

Sgiliau:
Drama, Theatr Gorfforol, Ysgrifennu Sgript, Cymdeithasol ac Amgylcheddol, Theatr

Yn gallu gweithio gyda:
Cymuned, Grwpiau Yn Ddiwylliannol Diverse, Llywodraethwyr, Rhieni, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Anghenion Addysgol Arbennig

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Powys, Abertawe

Sgiliau:
Codio Cyfrifiadur, Ddogfennol, Fideo Cerddoriaeth, Arall

Yn gallu gweithio gyda:
Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Athrawon / Penaethiaid

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-Nedd Port Talbot, Sir Benfro, Powys, Abertawe

Sgiliau:
Dylunio 3D, Celf Cysyniadol, Ysgrifennu Creadigol, Animeiddio, Ddogfennol, Drama, Arlunio, Dylunio Graffig, Cerddoriaeth, Fideo Cerddoriaeth, Naratif, Paentio, Celf Perfformio, Ffotograffiaeth, Barddoniaeth, Gwneud Printiau, Rhyddiaith, Ysgrifennu Sgript, Cerflun, Cymdeithasol ac Amgylcheddol, Song Ysgrifennu, Tecstilau, Theatr, Celf Fideo

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Grwpiau Yn Ddiwylliannol Diverse, Llywodraethwyr, Rhieni, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Anghenion Addysgol Arbennig, Athrawon / Penaethiaid

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Ceredigion

Sgiliau:
Arall

Yn gallu gweithio gyda:
Cymuned

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Castell-Nedd Port Talbot, Sir Benfro, Powys, Abertawe

Sgiliau:
Ysgrifennu Creadigol, Dawns, Naratif, Arall, Celf Perfformio, Theatr Gorfforol, Ysgrifennu Sgript, Theatr

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Grwpiau Yn Ddiwylliannol Diverse, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Anghenion Addysgol Arbennig, Athrawon / Penaethiaid

Gweld proffil

Sgiliau:
Arall

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Athrawon / Penaethiaid

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-Nedd Port Talbot, Sir Benfro, Powys, Abertawe

Sgiliau:
Arall

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Grwpiau Yn Ddiwylliannol Diverse, Llywodraethwyr, Rhieni, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Anghenion Addysgol Arbennig, Athrawon / Penaethiaid

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Ceredigion, Sir Benfro, Abertawe

Sgiliau:
Celf Cysyniadol, Digidol, Arlunio, Paentio, Theatr, Gweledol

Yn gallu gweithio gyda:
Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Athrawon / Penaethiaid

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Powys

Sgiliau:
Animeiddio, Arlunio, Naratif, Arall, Paentio, Barddoniaeth

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Grwpiau Yn Ddiwylliannol Diverse, Rhieni, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Anghenion Addysgol Arbennig

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Powys

Sgiliau:
Drama, Celf Perfformio, Theatr Gorfforol, Ysgrifennu Sgript, Theatr

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Grwpiau Yn Ddiwylliannol Diverse, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Anghenion Addysgol Arbennig, Athrawon / Penaethiaid

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Abertawe

Sgiliau:
Drama, Cerddoriaeth, Perfformio, Song Ysgrifennu, Theatr

Yn gallu gweithio gyda:
Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Powys

Sgiliau:
Arall

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Grwpiau Yn Ddiwylliannol Diverse, Rhieni, Disgyblion - Cynradd

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-Nedd Port Talbot, Sir Benfro, Powys, Abertawe

Sgiliau:
Perfformio, Theatr

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Grwpiau Yn Ddiwylliannol Diverse, Llywodraethwyr, Rhieni, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Anghenion Addysgol Arbennig, Athrawon / Penaethiaid

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-Nedd Port Talbot, Sir Benfro, Powys, Abertawe

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Grwpiau Yn Ddiwylliannol Diverse, Llywodraethwyr, Rhieni, Disgyblion - Cynradd, Anghenion Addysgol Arbennig, Athrawon / Penaethiaid

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro, Abertawe

Sgiliau:
Arlunio, Arlunio, Arall, Paentio, Ffotograffiaeth, Cerflun, Theatr

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Disgyblion - Cynradd

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Castell-Nedd Port Talbot, Abertawe

Sgiliau:
Arlunio, Arall, Paentio, Gwneud Printiau

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Grwpiau Yn Ddiwylliannol Diverse, Rhieni, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Anghenion Addysgol Arbennig

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Castell-Nedd Port Talbot, Powys, Abertawe

Sgiliau:
Arlunio, Arall, Cerflun, Cymdeithasol ac Amgylcheddol

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Grwpiau Yn Ddiwylliannol Diverse, Llywodraethwyr, Rhieni, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Anghenion Addysgol Arbennig, Athrawon / Penaethiaid

Gweld proffil

Gweld proffil

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro

Sgiliau:
Dylunio 3D, Celf Cysyniadol, Arlunio, Paentio, Ffotograffiaeth, Gwneud Printiau, Cerflun, Cymdeithasol ac Amgylcheddol

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Grwpiau Yn Ddiwylliannol Diverse, Llywodraethwyr, Rhieni, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Anghenion Addysgol Arbennig, Athrawon / Penaethiaid

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-Nedd Port Talbot, Sir Benfro, Powys, Abertawe

Sgiliau:
Celf Cysyniadol, Ysgrifennu Creadigol, Arlunio, Dylunio Graffig, Image Golygu, Naratif, Paentio, Ffotograffiaeth, Barddoniaeth, Gwneud Printiau, Cymdeithasol ac Amgylcheddol

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Rhieni, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Athrawon / Penaethiaid

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-Nedd Port Talbot, Sir Benfro, Powys, Abertawe

Sgiliau:
Dawns

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Grwpiau Yn Ddiwylliannol Diverse, Llywodraethwyr, Rhieni, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Anghenion Addysgol Arbennig, Athrawon / Penaethiaid

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro

Sgiliau:
Ysgrifennu Creadigol, Arlunio, Arall, Paentio

Yn gallu gweithio gyda:
Rhieni, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Anghenion Addysgol Arbennig

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Castell-Nedd Port Talbot, Abertawe

Sgiliau:
Arlunio, Paentio, Gwneud Printiau, Tecstilau

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Grwpiau Yn Ddiwylliannol Diverse, Rhieni, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Anghenion Addysgol Arbennig, Athrawon / Penaethiaid

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Castell-Nedd Port Talbot, Sir Benfro, Abertawe

Sgiliau:
Dawns, Cerddoriaeth, Celf Perfformio, Perfformio, Theatr Gorfforol, Theatr

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Grwpiau Yn Ddiwylliannol Diverse, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Anghenion Addysgol Arbennig, Athrawon / Penaethiaid

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-Nedd Port Talbot, Sir Benfro, Powys, Abertawe

Sgiliau:
Animeiddio, Cerddoriaeth, Naratif, Celf Perfformio, Cerflun

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Grwpiau Yn Ddiwylliannol Diverse, Rhieni, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Anghenion Addysgol Arbennig

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-Nedd Port Talbot, Sir Benfro, Powys, Abertawe

Sgiliau:
Celf Cysyniadol, Arlunio, Arlunio, Arall, Paentio, Ffotograffiaeth, Gwneud Printiau, Cerflun

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Grwpiau Yn Ddiwylliannol Diverse, Rhieni, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-Nedd Port Talbot, Sir Benfro, Abertawe

Sgiliau:
Arall

Yn gallu gweithio gyda:
Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Athrawon / Penaethiaid

Gweld proffil

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Powys

Sgiliau:
Dawns

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Grwpiau Yn Ddiwylliannol Diverse, Llywodraethwyr, Rhieni, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Anghenion Addysgol Arbennig, Athrawon / Penaethiaid

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Powys

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Grwpiau Yn Ddiwylliannol Diverse, Llywodraethwyr, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Anghenion Addysgol Arbennig

Gweld proffil

Sgiliau:
Arall

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Grwpiau Yn Ddiwylliannol Diverse, Anghenion Addysgol Arbennig

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-Nedd Port Talbot, Sir Benfro, Powys, Abertawe

Sgiliau:
Pensaernïaeth, Arall

Yn gallu gweithio gyda:
Cymuned, Grwpiau Yn Ddiwylliannol Diverse, Rhieni, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-Nedd Port Talbot, Sir Benfro, Powys, Abertawe

Sgiliau:
Ysgrifennu Creadigol, Dawns, Drama, Fideo Cerddoriaeth, Celf Perfformio, Barddoniaeth, Ysgrifennu Sgript, Theatr, Celf Fideo

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Castell-Nedd Port Talbot, Abertawe

Sgiliau:
Animeiddio, Pensaernïaeth, Celf Cysyniadol, Ysgrifennu Creadigol, Dawns, Arlunio, Ffilmiau, Dylunio Gêm, Image Golygu, Cerddoriaeth, Paentio, Celf Perfformio, Ffotograffiaeth, Barddoniaeth, Gwneud Printiau, Ysgrifennu Sgript, Cerflun, Cymdeithasol ac Amgylcheddol, Song Ysgrifennu, Tecstilau, Celf Fideo

Yn gallu gweithio gyda:
Cymuned, Grwpiau Yn Ddiwylliannol Diverse, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Anghenion Addysgol Arbennig

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Abertawe

Sgiliau:
Dawns

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Grwpiau Yn Ddiwylliannol Diverse, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Athrawon / Penaethiaid

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-Nedd Port Talbot, Sir Benfro, Abertawe

Sgiliau:
Dylunio 3D, Arall, Cerflun, Cymdeithasol ac Amgylcheddol

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Grwpiau Yn Ddiwylliannol Diverse, Rhieni, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Anghenion Addysgol Arbennig

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Ceredigion, Powys

Sgiliau:
Arall, Celf Perfformio, Gwneud Printiau, Cerflun, Celf Fideo

Yn gallu gweithio gyda:
Cymuned, Grwpiau Yn Ddiwylliannol Diverse, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Anghenion Addysgol Arbennig

Gweld proffil

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-Nedd Port Talbot, Sir Benfro, Powys, Abertawe

Sgiliau:
Animeiddio, Ysgrifennu Creadigol, Animeiddio, Ffilmiau, Llenyddol, Naratif, Arall, Barddoniaeth, Rhyddiaith, Ysgrifennu Sgript, Song Ysgrifennu

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Grwpiau Yn Ddiwylliannol Diverse, Rhieni, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Anghenion Addysgol Arbennig, Athrawon / Penaethiaid

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-Nedd Port Talbot, Sir Benfro, Powys, Abertawe

Sgiliau:
Animeiddio, Animeiddio, Arlunio, Paentio, Ffotograffiaeth, Gwneud Printiau, Cerflun, Celf Fideo, Gweledol

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Grwpiau Yn Ddiwylliannol Diverse, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Anghenion Addysgol Arbennig

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-Nedd Port Talbot, Sir Benfro, Powys, Abertawe

Sgiliau:
Animeiddio, Naratif

Yn gallu gweithio gyda:
Grwpiau Yn Ddiwylliannol Diverse, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Athrawon / Penaethiaid

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-Nedd Port Talbot, Sir Benfro, Powys, Abertawe

Sgiliau:
Drama, Llenyddol, Perfformio, Theatr Gorfforol, Barddoniaeth, Theatr

Yn gallu gweithio gyda:
Grwpiau Yn Ddiwylliannol Diverse, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Anghenion Addysgol Arbennig, Athrawon / Penaethiaid

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-Nedd Port Talbot, Sir Benfro, Powys, Abertawe

Sgiliau:
Fideo Cerddoriaeth, Arall, Ffotograffiaeth

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Grwpiau Yn Ddiwylliannol Diverse, Rhieni, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Anghenion Addysgol Arbennig, Athrawon / Penaethiaid

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-Nedd Port Talbot, Sir Benfro, Powys, Abertawe

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Grwpiau Yn Ddiwylliannol Diverse, Llywodraethwyr, Rhieni, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Anghenion Addysgol Arbennig, Athrawon / Penaethiaid

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Powys

Sgiliau:
Celf Cysyniadol, Ysgrifennu Creadigol, Arlunio, Llenyddol, Arall, Paentio, Ffotograffiaeth, Barddoniaeth, Gwneud Printiau, Rhyddiaith, Cerflun, Cymdeithasol ac Amgylcheddol, Tecstilau, Celf Fideo, Gweledol

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Grwpiau Yn Ddiwylliannol Diverse, Llywodraethwyr, Rhieni, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Anghenion Addysgol Arbennig, Athrawon / Penaethiaid

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-Nedd Port Talbot, Sir Benfro, Powys, Abertawe

Sgiliau:
Dawns, Cerddoriaeth, Fideo Cerddoriaeth, Arall, Song Ysgrifennu

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Grwpiau Yn Ddiwylliannol Diverse, Llywodraethwyr, Rhieni, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Athrawon / Penaethiaid

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-Nedd Port Talbot, Sir Benfro, Powys, Abertawe

Sgiliau:
Arlunio, Arlunio, Gwneud Printiau

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Grwpiau Yn Ddiwylliannol Diverse, Llywodraethwyr, Rhieni, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Athrawon / Penaethiaid

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-Nedd Port Talbot, Sir Benfro, Powys, Abertawe

Sgiliau:
Arlunio, Arall, Paentio, Gwneud Printiau, Cymdeithasol ac Amgylcheddol

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Grwpiau Yn Ddiwylliannol Diverse, Llywodraethwyr, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Athrawon / Penaethiaid

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-Nedd Port Talbot, Sir Benfro, Powys, Abertawe

Sgiliau:
Arlunio, Image Golygu, Arall, Ffotograffiaeth, Gwneud Printiau, Cymdeithasol ac Amgylcheddol

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Grwpiau Yn Ddiwylliannol Diverse, Llywodraethwyr, Disgyblion - Uwchradd, Athrawon / Penaethiaid

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Abertawe

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro

Sgiliau:
Dylunio 3D, Celf Cysyniadol, Arlunio, Paentio, Ffotograffiaeth, Gwneud Printiau, Cerflun, Tecstilau, Celf Fideo

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Grwpiau Yn Ddiwylliannol Diverse, Llywodraethwyr, Rhieni, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Anghenion Addysgol Arbennig, Athrawon / Penaethiaid

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Castell-Nedd Port Talbot, Powys, Abertawe

Sgiliau:
Dawns, Drama, Naratif, Celf Perfformio, Theatr Gorfforol, Theatr

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Grwpiau Yn Ddiwylliannol Diverse, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Anghenion Addysgol Arbennig, Athrawon / Penaethiaid

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-Nedd Port Talbot, Sir Benfro, Abertawe

Sgiliau:
Dawns, Ffilmiau, Theatr

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Grwpiau Yn Ddiwylliannol Diverse, Llywodraethwyr, Rhieni, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Anghenion Addysgol Arbennig

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-Nedd Port Talbot, Sir Benfro, Powys, Abertawe

Sgiliau:
Arlunio, Arall, Paentio, Celf Perfformio, Gwneud Printiau, Cerflun, Theatr, Celf Fideo

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Grwpiau Yn Ddiwylliannol Diverse, Llywodraethwyr, Rhieni, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Anghenion Addysgol Arbennig, Athrawon / Penaethiaid

Gweld proffil

Yn gallu gweithio mewn:
Castell-Nedd Port Talbot, Sir Benfro, Powys, Abertawe

Sgiliau:
Arlunio, Arall, Paentio

Yn gallu gweithio gyda:
Artistiaid, Cymuned, Grwpiau Yn Ddiwylliannol Diverse, Llywodraethwyr, Rhieni, Disgyblion - Cynradd, Disgyblion - Uwchradd, Anghenion Addysgol Arbennig, Athrawon / Penaethiaid

Gweld proffil