Oriel Myrddin

Gwybodaeth am ein prosiect

Mae Oriel Myrddin yng Nghaerfyrddin wedi bod yn cynnal gweithgareddau Criw Celf ers 2012. Mae’r rhaglen yn cynnig cyfres o ddosbarthiadau meistr ym maes celf a gaiff eu harwain gan artistiaid proffesiynol ar gyfer Criw Celf Cynradd (blwyddyn 5 a 6) a Criw Celf Uwchradd (blwyddyn 7, 8 a 9). Gall pobl ifanc mwy abl a thalentog o ysgolion Sir Gaerfyrddin wneud cais i fanteisio ar y cyfle unigryw hwn i ymestyn eu sgiliau creadigol, profi arddangosfeydd o ansawdd uchel a dysgu ystod o dechnegau a dulliau mewn celf a dylunio sy’n arwain at arddangosfa gyhoeddus o’u gwaith yn yr oriel.

Cyswllt:
criwcelf@btinternet.com

01267 222775

http://orielmyrddingallery.co.uk

Sut mae gwneud cais:

Mae’r broses ymgeisio i gymryd rhan ym mhrosiect Criw Celf 2018-19 yn agor yn hydref 2018.  Gall ysgolion Sir Gaerfyrddin enwebu disgyblion o flwyddyn 5/6 a 7/8/9 sydd wedi dangos dawn a diddordeb mewn celf. Mae croeso hefyd i blant sydd yn byw yn Sir Gaerfyrddin i ymgeisio’n uniongyrchol, gan gynnwys plant a addysgir gartre.

Cysylltwch â’r Cydgysylltydd Simone Bizzell Browning i gael rhagor o fanylion : criwcelf@btinternet.com 01267 222775

Rhaglen weithgareddau 2017-18

Criw Celf Uwchradd:

Prosiect a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer plant sydd wedi dangos dawn neu ddiddordeb arbennig mewn Celf yw Criw Celf Uwchradd. Gall pobl ifanc o ysgolion yn Sir Gaerfyrddin, sydd ym Mlynyddoedd 7, 8 a 9 ymgeisio a dod yn rhan o brosiect creadigol sy’n hwyl, yn gyffrous ac yn galonogol yn Oriel Myrddin.

CRIW-CELF-UWCHRADD-2018-2019 Oriel Myrddin

 

Criw Celf Cynradd:

Prosiect wedi ei ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru yw Criw Celf Cynradd ar gyfer plant sydd wedi dangos talent neu ddiddordeb arbennig mewn celf. Gall pobl ifanc ym mlwyddyn 5 a 6 o Sir Gaerfyrddin wneud cais i ddod yn rhan o brosiect hwyl, cyffrous a chreadigol sy’n cael ei gynnal yn Oriel Myrddin.

CRIW CELF CYNRADD-2018-19 Oriel Myrddin