Oriel Mission

Oriel Mission
Gloucester Place
Abertawe
SA1 1TY

www.missiongallery.co.uk

01792652016

learning@missiongallery.co.uk– gofynnwch am fanylion cyswllt Megan Leigh, y Cydlynydd Addysg.

Mae Oriel Mission yn rhedeg Criw Celf ar gyfer pob grŵp oedran sydd ar gael –

Criw Celf Gynradd (blynyddoedd ysgol 5-6),  CRIW CELF PRIMARY 2017-18 WELSH

Criw Celf Eilradd (blynyddoedd ysgol 7-8) CRIW CELF SECONDARY 2018 WELSH

Portffolio (blynyddoedd ysgol 9-11)  PORTFOLIO 2017-2018 WELSH

Chodi’r Bar (disgyblion Lefel AS/A). Mae’r  RTB PACK 2017 WELSH

Mae’r canghennau yma yn cynnwys pum dosbarth meistr wedi eu harwain gan artistiaid a dylunwyr proffesiynol, mewn amrywiaeth o feysydd celf a dylunio. Mae Oriel Mission hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, gan ddarparu offer a chyfleusterau ansawdd uchel i gyfranwyr. O fewn pob rhaglen bydd disgyblion yn ymweld â stiwdios artist ac arddangosfeydd ymhellach i ffwrdd – yn ogystal ag arddangosfa wedi ei guradu’n broffesiynol naill ai yma yn Oriel Mission, neu mewn lleoliadau diwylliedig/artistig eraill ar draws Abertawe. Dengys yr arddangosfeydd yma’r corff o waith a grëwyd gan y disgyblion ar y rhaglen. Dethola Oriel Mission disgyblion mwy abl a thalentog o ysgolion yn ardaloedd Abertawe a Chastell Nedd Port Talbot.

Codi’r Bar – Dosbarth Meistr Dylunio Freshwest

Yn arwain y dosbarth meistr yma oedd Simon Macro, cyd-sefydlwr cwmni dylunio Freshwest. Fe anogwyd y myfyrwyr i arbrofi gyda strwythur i greu darn cydweithredol dylunio – roedd adnewidiad a chwarae yn nodweddion allweddol i ffordd Freshwest o weithio. Cafodd myfyrwyr welediad i’r diwydiant, ynghyd a darganfod technegau newydd fel weldio sbot, a’r broses greadigol gymhwysol o ddylunio cynnyrch.

Portfolio- Dosbarth Meistr Serameg gyda Lyndon Davies

Ffocysodd y dosbarth meistr yma ar serameg ac fe’i harweiniwyd gan yr artist a darlithiwr PCYDDS Lyndon Davies. Fe ddangoswyd i’r disgyblion cyfleusterau Serameg y Brifysgol gan gynnwys yr ystafell Resin, Cilniau, a’r torrwr jet dŵr hydrolig. Arbrofodd disgyblion gyda phatrwm a natur clai – gan greu darn serameg unigryw eu hun.

Codi’r Bar – Dosbarth Meistr Gwydr gyda Lisa Burkl

Arweiniodd Lisa Burkl dosbarth meistr gwydr yn archwilio gwahanol dechnegau addurnol fel sandblastio, gwrth sefyllwyr, farnais a gildio. Roedd brasluniau Leonardo Da Vinci i’w gweld yn y Glynn Vivian ar y pryd, ac felly cymrodd cyfranwyr ysbrydoliaeth i’w hysgythrluniau o’r arddangosfa yma.