Oriel Davies

Criw Celf Oriel Davies
Oriel Davies
Y Parc
Y Drenewydd
Powys
SY16 2NZ

01686 625 041 – gofynnwch am fanylion cyswllt Bethan Page, Cydlynydd Criw Celf
desk@orieldavies.org – gofynnwch am fanylion cyswllt Bethan Page, Cydlynydd Criw Celf

Mae Criw Celf Oriel Davies yn brosiect i bobl ieuanc rhwng 12 a 18 oed sydd wedi cael eu dewis am fod yn abl a thalentog yn y celfyddydau gweledol. Mae’n ran o fenter cenedlaethol i feithrin talent ifanc yng Nghymru. Mae cyfranogwyr yn dod at ei gilydd o gwmpas saith gwaith y flwyddyn i weithio gyda artistiaid proffesiynol, i ymweld â arddangosfeydd, adrannau celf cain prifysgolion a stiwdios artistiaid. Mae Criw Celf Gogledd Powys yn cael ei reoli gan Oriel Davies, Y Drenewydd, yr oriel fwyaf a’r mwyaf arwyddocaol yn y rhanbarth.

Gwneud ein Marc
Mae arddangosfa a fideo Gwneud ein Marc yn ganlyniad o weithdy cydweithredol diwrnod o hyd a gymerodd lle yn Rhagfyr 2016 yn Oriel Davies. Rhannwyd y Criw Celf mewn i dri grwp ar hap a gosodwyd her dwy-ran iddynt – y cyntaf i ddyfeisio a chreu ‘offer celf’ eu hunain – gan ddefnyddio amrywiaeth o adnoddau ‘technoleg-isel’ fel cardfwrdd, ffabrig, dolenni rholwyr paent, gwifrau, cortyn, tâp, gynnau glud a mwy. Ail-ran yr her oedd i gydweithio i ymchwilio ffyrdd o greu marciau a dyluniau hefo’u offer celf. Darparwyd papur wal plaen a lino llawr i weithio arno – bwriadwyd bod y gweithiau celf yn cael eu dangos fel arddangosfa fel ‘Gwneud ein Marc’ yn Oriel Davies yn Ionawr-Chwefror 2017.

Making our Mark | Criw Celf | 2016 from Oriel Davies on Vimeo.

Bwriad y gweithdy cydweithredol yw i annog cydweithredu, dyfeisgarwch, cymeryd risg a chreadigrwydd, gyda allbynnau eraill yn cynnwys gwneud ffrindiau, gwelliant mewn hyder a canlyniadau creadigol annisgwyl.

Yn ystod mis Awst 2017 cafodd ‘Gwneud ein Marc’ hefyd ei arddangos yng Ngŵyl Crai – yr Wyl Gelfyddydau Ieuenctid yn Venue Cymru, Llandudno. Roedd hwn yn gyfle gwych i ni ddathlu talent a llwyddiant Criw Celf Oriel Davies mewn digwyddiad cenedlaethol.

Ymweliadau a Arddangosfeydd – y New Art Gallery Walsall
Ym mis Hydref 2016, aeth 29 o gyfranogwyr y Criw Celf ar daith bws hefo ni i’r New Art Gallery Walsall, sydd o gwmpas awr a hanner o Oriel Davies (lle mae’r rhan fwyaf o ddigwyddiadau Criw Celf yn cymryd lle.) Roedd hwn yn gyfle anhygoel i weld oriel o raddfa fawr mewn amgylchedd trefol, ac i weld arddangosfeydd o safon fyd-uchel gan artistiaid fel Eva Rothschild a gweithiau celf ysbrydoledig o Gasgliad Garman Ryan. Gwarion ni rai oriau yn yr oriel yn edrych o gwmpas ac yn gwneud darluniau, yna aethon ni i sgwrs wych gan yr artist ifanc Oliver Jones oedd wedi creu darlun sialc anhygoel yn arbennig i’w arddangos ar lawr uchaf yr oriel.

Cym: Blas o waith Adran Gelf Cain Prifysgol Caer
Mae ein ymweliad blynyddol â Adran Celf Gain Prifysgol Caer yn ddiwrnod ryden ni’n wir edrych ymlaen ato. Mae’r Adran yn darparu diwrnod o sesiynau blasu sy’n cynnwys cyfle i greu cerflun aliwminiwm wedi ei gastio. Gellir gwneud hyn mewn amryw o ffyrdd ond yn ystod ein ymweliad diweddara fe wnaeth y grwp Criw Celf gerfio i mewn i flociau adeiladu ‘Thermolyte’ ac yna tywallt aliwminiwm wedi ei doddi mewn i’r gofod. Daeth pob person ifanc a cherflun unigryw ei hunan adre hefo nhw ynghyd a phrintiadau wedi eu creu yn y gweithdy argraffu a darluniau wedi eu creu hefo Pennaeth yr Adran Gelf Cain. Mae ein cydweithrediad hefo’r Prifysgol yn rhoi mewnwelediad i beth sydd gan prifysgolion i’w gynnig a cyfle i weithio mewn cyfryngau arbenigol, hefo arbenigwyr ac offer sy’n gwneud hyn yn ddiwrnod arbennig iawn i gyfranogwyr ieuanc Criw Celf.

Sut i wneud cais i gymryd rhan yn Criw Celf Oriel Davies
Mae’r rhaglen Criw Celf yn rhedeg o fis Hydref hyd mis Mawrth pob blwyddyn (gan osgoi adegau allweddol adolygu ac arholiadau).  Mae’r digwyddiadau yn cymryd lle ar Ddyddiau Sadwrn neu yn ystod y gwyliau ysgol.

Er mwyn gwneud cais bydd angen i artistiaid ifanc talentog a brwdfrydig lenwi ffurflen gais a danfon delwedau o’u gwaith. Ffoniwch neu ebostiwch am ffurflen (manylion islaw).

Mae 24 lle yn Criw Celf Oriel Davies. Os ydych yn llwyddianus mae ffi o £35 yn daladwy ac mae’n cynnwys yr holl weithgareddau a digwyddiadau ynghyd a defnyddiau celf a thripiau. Mae yna fel arfer oleiaf 6 digwyddiad pob blwyddyn.

Noder Mae llefydd am ddim i blant sy’n cael cinio ysgol am ddim. Ryden ni’n croesawu artistiaid ifanc talentog rhwng 12 a 18 oed o bob cefndir. Os gwelwch yn dda gofynnwch i siarad hefo Beth Page, Cyd-lynydd Criw Celf os hoffech drafod unrhyw agwedd o’r prosiect.

Am fwy o fanylion ar sut i wneud cais i Criw Celf Oriel Davies, ebostiwch desk@orieldavies.org neu ffoniwch 01686 625 041 a gofynnwch am fanylion cyswllt Bethan Page. Neu gallwch siarad hefo’ch Athro/awes gelf yn yr Ysgol Uwchradd a gofyn i gael eich enwebu i brosiect Criw Celf Oriel Davies,

Ffurflen Gais

Criw Celf ODG Gwybodaeth a ffurflen gais 2018