Criw Celf

Criw Celf

Mae Criw Celf yn darparu i blant a phobl ifainc gyfle i ddatblygu eu sgiliau celfyddydol gan weithio y tu allan i’r ysgol ochr yn ochr ag artistiaid proffesiynol mewn amrywiaeth o wahanol orielau a lleoliadau penodol i safle. Yn yr un ffordd y mae cerddorfa neu gôr yn darparu cyfle ar gyfer cerddorion ifainc i ymgynnull i berfformio, mae Criw Celf yn cynnig cyfle ar gyfer artistiaid gweledol y dyfodol i dreulio amser gyda’u cyd-artistiaid a chydag artistiaid proffesiynol i ddatblygu eu talent.

Criw CelfMae Criw Celf yn cyflwyno pobl ifainc i arlwy gyfoethog ac amrywiol o fathau o gelfyddyd (er enghraifft, peintio, cerflunwaith, cerameg, gwaith gwydr, gwaith tri dimensiwn, printio, gwneud gemwaith) ac yn agor eu llygaid i ehangder y posibiliadau gyrfa y mae’r celfyddydau yn gallu esgor arnynt. Mae’r rhaglen yn cynnwys gwibdeithiau achlysurol i orielau a digwyddiadau arbennig. Mae pob person ifanc yn cael pecyn celfyddydol sy’n cynnwys ystod o ddeunyddiau celfyddydol o safon y gall y person ifanc eu defnyddio gartref rhwng y sesiynau. Mae cyfleoedd i waith creadigol y bobl ifainc gael ei arddangos mewn lleoliadau proffesiynol.

Mae modelau’r rhaglen yn amrywio ond mae pob un yn rhannu nod cyffredinol sef datblygu talent ifanc drwy weithio gydag artistiaid proffesiynol. Mae Criw Celf ar hyn o bryd yn darparu cyfleoedd ledled Cymru i feithrin posibiliadau celfyddydol o oed cynradd hyd at oed

Oriel Myrddin

Oriel Davies

Oriel Mission

Peak

Coleg Sir Gar

Canolfan y Celfyddydau