Criw Celf pum dydd i Athrawon

Waw! Dyma gyfle gwych ichi! Roedd cynifer ohonoch wedi gofyn, ‘pam nad oes Criw Celf i athrawon?’ Felly, gyda Oriel Myrddin, penderfynom wneud i hynny ddigwydd!

29.07.2019 – 02.08.2019
10:00 – 16:00 BST

Oriel Myrddin Gallery
Church Street
Carmarthen
SA31 1LH

Bydd y cwrs 5 DIWRNOD hwn sydd AM DDIM, yn rhoi digon o syniadau creadigol ichi fynd â nhw nôl i’r ystafell ddosbarth…gallai hyd yn oed eich ysbrydoli i greu eich celf eich hunan!

Beth fyddwch chi’n ei gael:

  • 5 diwrnod o weithdai yng nghwmni artistiaid sy’n ymarfer, yn llawn o syniadau a thechnegau y gallwch fynd â nhw nôl i’r ystafell ddosbarth. Cwrs ymarferol o greu a gwneud fydd hwn – nid dim ond eistedd a gwrando!
  • Llawer o ymarfer creadigol i’ch helpu i weithredu cwricwlwm newydd Cymru.
  • Gweithgareddau i’ch helpu i fagu hyder wrth addysgu celf a defnyddio technegau dysgu sy’n seiliedig ar y celfyddydau.
  • Cyfle i gwrdd ag athrawon lleol eraill i rwydweithio a chynllunio gyda’ch gilydd.

Bydd cinio yn cael ei ddarparu bob dydd, yn ogystal â the a choffi rheolaidd.

Archebwch eich lle nawr ar:

Eventbrite