Cer i Greu 2020 – Cyfarfod Cynllunio, Caerdydd

Cyfarfod yng Nghaerdydd i drafod cynlluniau ar gyfer gwneud Gŵyl Cer i Greu 2020 y fwyaf a’r gorau erioed!

Dyddiad: Dydd Iau 12 Rhagfyr 2019
Amserau: 14:00-16:00
Lleoliad: Canolfan Diwylliant a’r Cyfryngau, Sgwâr Loudoun, Butetown, Caerdydd, CF10 5HW
Archebu: I fynychu’r digwyddiad di-dâl yma, e-bostiwch info@vaw.org.uk 
Bydd lluniaeth ar gael

Mae Gŵyl Cer i Greu yn adlewyrchu’r holl weithgarwch diwylliannol gwych sy’n digwydd ledled y DU yn rheolaidd ac yn annog pobl i roi cynnig ar rywbeth newydd a chrëadigol. Y llynedd yng Nghymru, bu tua 210 o ddigwyddiadau, gan ddenu dros 15,000 o gyfranogwyr, a chafodd yr Ŵyl sylw ar BBC Radio Wales, Radio Cymru yn ogystal ag ar BBC Arts.

Rydym yn paratoi ar gyfer Gŵyl Cer i Greu y flwyddyn nesaf, a gynhelir rhwng 9 a 17 Mai 2020, ac rydym yn uchelgeisiol iawn i ddal i dyfu’r Ŵyl.

Bydd hwn yn gyfle i drafod y blaenoriaethau ar gyfer Cer i Greu 2020 – gan gynnwys ffocws ar ehangu mynediad i’r celfyddydau – hyrwyddo a chyhoeddusrwydd, unrhyw anghenion cymorth, a sut y gallem i gyd weithio gyda’n gilydd.

Dyddiad cau: 12/12/2019

https://www.voluntaryarts.org/cer-i-greu-2020-cyfarfod-cynllunio-caerdydd