Cell

Cyfle digwyddiad pontio i ysgolion Powys

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae Impelo wedi bod yn datblygu CELL, darn byr o ddawnsio ar gyfer dysgwyr CA2 a CA3, ochr yn ochr â phartneriaid maes gwyddoniaeth ym Mhrifysgol Rhydychen ac Imperial College Llundain. Wedi’i ysbrydoli gan fywyd yn y labordy, sut mae celloedd yn symud ac yn gweithio, a sut mae DNA yn plygu, mae CELL yn archwiliad chwareus o fioleg celloedd ac imiwnoleg. Yn awr, diolch i gyllid gan yr Ashley Family Foundation a chronfa waddol Eglwysi Powys, mae ganddynt gyfle pontio cyffrous ar gyfer Ysgolion Uwchradd Powys a’u hysgolion bwydo.

Mae Impelo am ddod â CELL LAB i ysgolion uwchradd Powys, yn gyfle i ennyn diddordeb ysgolion bwydo cynradd. Mae eu set ysbrydoledig, y gellir ei llenwi ag aer, yn gefnlen i 2-3 pherfformiad y dydd, gweithdai dysgu creadigol sy’n archwilio gwyddoniaeth y gell drwy gyfrwng dawnsio, dawnsio a gemau gwyddoniaeth ac o bosib sesiwn fin nos ychwanegol ar gyfer athrawon ar ffocws creadigol y cwricwlwm newydd. Gallai disgyblion blwyddyn 6 gwrdd â’ch tîm gwyddoniaeth ac edrych o gwmpas eich adran wyddoniaeth. Mae’r rhaglen hefyd yn addas ar gyfer dysgwyr CA3. Bydd adnoddau dysgu ar gyfer athrawon a disgyblion ar gael i bob ysgol sy’n cymryd rhan yn CELL LAB. Mae cyllid wedi ein galluogi i gynnig y pecyn hwn i ddisgyblion am £2 y pen yn unig. 

Gallwch wylio’r hysbyslun yma: https://vimeo.com/user41758494.

Am wybodaeth lawn, cysylltwch â stella@impelo.org.uk