Ariannu

Ariannu cyfleoedd ar gyfer pobl ifanc

Mae’r Rhaglen Celfyddydau ac Addysg Cymru Gyfan yn annog ysgolion i ddarparu ar gyfer plant a phobl ifanc cyfleoedd i fynd un cam yn bellach yn eu harchwiliad o brofiadau diwylliannol a chelf drwy ddefnyddio’r Grantiau Dysgu Creadigol. Mae’n cynnwys dau linyn.

  • Ewch i Weld
  • Cydweithio Creadigol

Ewch i Weld
Mae’r cynllun hwn yn annog ysgolion i fynd â phobl ifanc i weithgareddau celf a diwylliannol. Gall ysgol wneud cais am hyd at £1,000 er mwyn helpu talu am gludiant a chostau mynediad: Y Cynllun Ewch i Weld.

Nid oes dyddiad cau ar gyfer Ewch i Weld, gall ysgolion ymgeisio am arian ar unrhyw adeg.

Cydweithio Creadigol
Mae’r cynllun hwn yn galluogi ysgolion a sefydliadau celf, diwylliannol a threftadaeth i gydweithio er mwyn cyflwyno prosiectau unigryw ac arloesol. Gall ysgolion wneud cais am hyd at £25,000: Cydweithio Creadigol

Darganfyddwch fwy: Mae Rhaglen y Celfyddydau ac Addysg Cymru.