Cerddoriaeth Draddodiadol Cymru

Pecyn Adnoddau Dysgu

Cerddoriaeth draddodiadol Cymru yn cwricwlwm TGAU Cerddoriaeth

Datblygwyd ac ysgrifennwyd gan Sioned Webb ar gyfer trac

Roedd y fanyleb TGAU hyd at 2016/17 yn cynnwys un maes astudio gyda’r teitl ‘Cerddoriaeth Cymru’.

Gyda dyfodiad Eduqas ac Ofqual a manyleb newydd i ddechrau dyfarnu cymhwysterau yn 2018, diflannodd yr edefyn uchod er fod nifer o gyfeiriadau ar sut i ddwyn yr elfen Gymreig i mewn i’r cwricwlwm.

Atodiadau