Pypedau Cysgod

Pecyn Adnoddau Dysgu

Datblygwyd ac ysgrifennwyd gan David Pitt

Gwnaiff y pecyn adnoddau hwn eich cyfarparu ar gyfer creu a defnyddio pypedau cysgod yn yr ystafell ddosbarth, gan gynhyrchu pob math o bethau, o berfformiadau byw i lyfrau ffotograffau, ffilmiau byrion, sioeau sleidiau digidol a fideos.

Mae’r gweithgareddau a amlinellir yn y pecyn hwn yn ffordd rymus o gael eich dosbarth i greu storïau, hyd yn oed os nad ydynt yn ysgrifenwyr hyderus.  Gellir defnyddio ac addasu’r gweithgareddau hyn er mwyn mynd i’r afael â’r tri chyfrifoldeb trawsgwricwlaidd, sef llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol. Yn fwy eang, maent yn hwyluso addysgu pynciau sydd mor wahanol i’w gilydd â gwyddoniaeth, celf a hanes, yn ogystal â meithrin galluoedd pwysig, megis llefaredd a sgiliau echddygol manwl.

Atodiadau