Ymestyn a Symud

Pecyn Adnoddau Dysgu

Cynorthwyo athrawon i ddefnyddio symud yn eu harfer addysgu, gan ymestyn dysgu plant ar draws y cwricwlwm. Dyma raglen i gynorthwyo ac annog athrawon ysgolion cynradd i ddefnyddio dawnsio nid dim ond mewn gwersi AddGorff yn unig

Atodiadau