Creadigaethau Cardbord

Pecyn Adnoddau Dysgu

Datblygwyd ac ysgrifennwyd gan Ami Marsden Gyda Beth Marsden a David Pitt

Gwnaiff y pecyn adnoddau hwn eich galluogi chi a’ch dosbarth i archwilio potensial cerfluniol enfawr cardbord o bob lliw a llun. Pe bai’n ddefnydd pacio a ailgylchir neu flychau a gesglir o siopau, mae gan y deunydd hwn harddwch cudd rhwng ei haenau y gellir ei ddefnyddio’n effeithiol iawn.

Mae rhwygo, llarpio a thorri cerdyn yn creu amrywiaeth fawr o effeithiau gwahanol. Yna, gellir glynu darnau o gerdyn wrth ei gilydd gan ddefnyddio slotiau a thabiau, tâp masgio neu ddryll glud. Mae’r dull hwn yn effeithiol dros ben ar gyfer pob math o waith celf, o rai ar raddfa fechan i osodweithiau pensaernïol, ac yn cael ei ddefnyddio gan lawer o artistiaid enwog yng Nghymru, Ewrop ac ar draws y byd.

Atodiadau